De Stelp op Ameland gaat dicht

DOKKUM – De Stelp in Hollum gaat dicht. De komende drie jaar staan in het teken van de overgang naar sluiting. Er komen geen bewonders op straat te staan, laat Pasana weten. Om hoeveel ontslagen het op Ameland gaat kon de Zorggroep nog niet zeggen. Medewerkers van De Stelp werden gistermiddag in Dokkum uitgenodigd voor de tijding. Negen waren vanaf Ameland naar Dokkum gereisd om het verhaal te horen. Ze mogen er verder niets over zeggen.

Voor De Stelp betekent het dat het huis langzaam leeg loopt en dat er geen nieuwe opnamen meer komen. Er zal een andere woonvorm moeten komen voor die bewoners die zorg nodig hebben. 

Voor de mensen in de aanleunwoningen verandert er niets. Zij huren van de gemeente en kopen zorg in, op dit moment van De Stelp.

Pasana neemt in december het definiteive besluit over de reorganisatie. Dit is het bericht dat Pasana uit deed gaan:

Reorganisatie

Pasana Ouderenzorg, waaronder vijf zorgcentra, twee verpleeghuizen, een locatie voor kleinschalig wonen en een locatie voor palliatieve zorg in de regio Noordoost Friesland vallen, heeft tijdens drie medewerkersbijeenkomsten op maandag 3 en dinsdag 4 november het personeel geïnformeerd over een op handen zijnde reorganisatie. Deze reorganisatie is nodig om Pasana toekomstbestendig te maken.

De reorganisatie gaat een periode van 1 tot 2,5 jaar in beslag nemen. Eind december 2017 is het proces naar verwachting afgerond.

De Stelp

Drie locaties gaan de deuren sluiten; de zorgcentra De Stelp in Hollum, Talma Hoeve in Feanwâlden en Spiker in Ternaard. Kleinschalig wonen De Hale in Damwâld en de palliatieve zorg in De Oase worden verplaatst naar De Waadwente in Dokkum.

Spiker, Talma Hoeve en De Stelp zijn locaties die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Er is grondig onderzocht of verbouw of nieuwbouw van deze locaties haalbaar zou kunnen zijn. Er is geconcludeerd dat dit niet mogelijk is.

Ontslagen zijn bij deze reorganisatie niet te voorkomen. Het gaat in totaal om 150 banen. Bij Pasana werken rond de 1400 medewerkers.

Gevolg van veranderende wetgeving

De rigoureuze maatregel is een gevolg van veranderende wetgeving. Vanaf volgend jaar ligt de nadruk in zorgcentra op bewoners met een zwaardere hulpvraag. De volksverzekering AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) maakt dan plaats voor de Wet Langdurige Zorg en de WMO.

Geen enkele bewoner komt op straat te staan. In overleg met de lokale cliëntenraden wordt bepaald hoe de bewoners worden geïnformeerd.

Heldere toekomstvisie

Pasana heeft een duidelijke ambitie voor de toekomst. Pasana Ouderenzorg wil de partner zijn voor mantelzorg, wijkgerichte zorg en specialistische zorg voor kwetsbare ouderen. Pasana doet dit door zich onder andere te richten op extramurale zorg en behandeling aan thuiswonende ouderen. Er worden gesprekken gevoerd met woningbouwbedrijven om te kijken of zij huurappartementen kunnen ontwikkelen, waar Pasana dan de zorg levert. Er wordt door Pasana zelf geen commercieel vastgoed ontwikkeld.

Ook richt Pasana twee expertisecentra in: De Waadwente in Dokkum, waar ouderen terecht kunnen voor somatische behandelzorg, revalidatie en palliatieve zorg en Talma Hûs in Feanwâlden voor psychogeriatrische behandelzorg.

Dongeraheem in Dokkum en De Skûle in Metslawier worden multifunctionele centra. Hier kunnen ouderen terecht voor thuiszorg, zorg bij dementie en voor meer praktische diensten, zoals een restaurant, een activiteitenaanbod en een wasservice.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *