De Stelp en de reserves van Ameland

HOLLUM – Op 21 augustus is er een informatie- en discussieavond over zorgcentrum De Stelp. De gemeente organiseert de avond in Ons Hol om 19:30 uur.

Gemeente Ameland gaf de avond de titel mee: "Denk mee over het gebied rond de nieuwe Stelp"

De gemeentelijke tekst over de avond is als volgt: “De nieuwe locatie voor ouderenzorg op Ameland komt een stap dichterbij. De plannen voor de nieuwe Stelp gaan een nieuwe fase in. Samen met bewoners, medewerkers, omwonenden en betrokken partijen wil de gemeente eerst een visie ontwikkelen voor het gebied aan de Oranjeweg in Hollum. Daarna komt er een programma van eisen voor het gebouw.

Op dinsdag 21 augustus kunnen geïnteresseerde Amelanders zich laten informeren over de plannen. Iedereen is van harte uitgenodigd. De avond is voor bewoners en iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het gebied. Er is ruimte voor discussie, ideeën en vragen. U bent van harte welkom om 19.30 uur in Ons Hol.”

Het onderwerp kwam in de raadscommissievergadering van 13 augustus naar voren. Burgemeester Gerard van Klaveren somde de topprioriteiten van Ameland nog eens op en wat het college betreft staat De Stelp met ster op nummer één. De andere drie hete hangijzers zijn de vaarroute, bouw van 40 woningen en hotelbouw met wellness bij het oude zwembad aan de Strandweg in Nes.

De gemeente heeft nog wel een reservepotje van 3,5 miljoen en ook nog een potje dat ‘Projectpot’ wordt genoemd. Daar zit 4,5 miljoen in. Wat er met dat geld gebeurt is een politieke keuze, stelt Van Klaveren. Ameland heeft torenhoge ambities met mooie wensen, maar die moeten wel gefinancierd worden. Er is nu een nieuwe raad met misschien wel nieuwe wensen, probeert de burgemeester de raadsleden te porren. “U bent aan zet. De politiek is de baas!” Op 13 augustus werd de Voorjaarsnota van de gemeente behandeld, waarin de reserves worden genoemd. Ook voorziet die Voorjaarsnota 2018 in het niet verhogen van toeristen- en forenzenbelasting. Uit die hoek vullen de reserves zich komend jaar niet, als de raad op 27 augustus akkoord gaat met het voorstel. Het stuk wordt tijdens die raadsvergadering nog eenmaal bediscussieerd.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *