‘De Stelp buten dörp is gekkewerk’

HOLLUM – Lang niet iedereen wil meedenken over de locatie van het nieuwe zorgcentrum De Stelp. Dat bleek uit het aantal mensen dat was afgekomen op de meedenkavond die gemeente Ameland op dinsdag 21 augustus organiseerde. Het zorgcentrum staat middenin Hollum en is nodig aan renovatie of nieuwbouw toe. De gemeenteraad koos inmiddels, op advies van ICS adviseurs uit Zwolle/ Amsterdam, voor nieuwbouw op een locatie net buiten het dorp. Die professionals heb je nodig om het proces te begeleiden, verantwoorden wethouders Ellen Bruins Slot en Theo Faber dat Hans Voorberg, adviseur vastgoed, de microfoon in handen heeft. Sinds december 2017 kijkt Voorberg mee met de plannen en zette er zijn stempel op. Van verbouw van De Stelp aan de H.D. Katstraat verschoof het plan naar nieuwbouw aan de Oranjeweg, naast het gebouw van sociaal cultureel werk en het sportcomplex.

ICS adviseurs rekende het college voor dat tijdelijke huisvesting zeker twee miljoen zou gaan kosten. Voor de nieuwbouw van De Stelp wordt gerekend op 12 tot 14 miljoen euro. De gemeenteraad ging in mei akkoord met het nieuwe plan van verhuizen naar de Oranjeweg, naast Ons Hol en sporthal De Slinger.

Negentig mensen kwamen op de avond af en van hen was een deel adviseur, wethouder, raadslid of ambtenaar. Van de zeventig eilanders haakte al een tiental na de inleiding af. Zij gruwden van het vastgoedpraatje van de projectontwikkelaar en bedankten voor het aangekondigde spel van post it plakken waar ze wensen en ideeën op mochten schrijven.

Voorberg laat leuke foto’s zien van oudjes die gezellig vingerverven met peuters. Verschillende functies integreren, is het plan, om zo bedoelde en onbedoelde ontmoetingen te krijgen tussen alle mensen, kind en volwassene, die gebruikmaken van de faciliteiten. “Wij zien het als een kans,” zegt Lida Griever van Sociaal Cultureel Werk Ameland. Riek Ridder, pensioengerechtigde leeftijd, denkt daar heel anders over. Zij woont niet in De Stelp, maar er wel tegenaan, in een gemeentewoning. “Ik hoef daar niet weg.” Zij ziet nu voorbijgangers naar wie ze kan zwaaien en ze heeft het oog op de jongens van het installatiebedrijf. Dat vindt ze leuk en die dorpse drukte zou ze bij de nieuwe locatie missen. Theo Dokter, ook AOW-er, ziet niets in verplaatsen van de zorgvoorziening. “Ik moet er niks van hebben.” Vleugel voor vleugel afbreken en weer opbouwen, vindt hij. Zo ging het in 1993 en zo zou het nu weer kunnen. “De Stelp buten dörp is gekkewerk”, zegt een jonge ondernemer. Hij is nog lang niet aan zo’n ouderenvoorziening toe, maar denkt wel mee. "Het gebouw staat er straks weer voor 50 jaar, wat maakt twee miljoen voor tijdelijke huisvesting dan uit?" Dat geluid klinkt van verschillende kanten in de zaal. Maar over de plek wordt niet meer gediscussieerd. De raad heeft besloten.

De nieuwbouw gaat door, al hebben zorgaanbieder Kwadrant een Zorgverzekeraar De Friesland nog geen ‘ja’ gezegd. Die twee moeten samen met de gemeente garant staan voor het geld. Wethouders Bruins Slot en Faber rekenen erop dat die handtekeningen er komen. “Het college gaat door,” zegt Faber, desnoods zonder de twee partners.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *