De Sneuper 125 met Princesse Albertina

DOKKUM – De Sneuper 125 is uit! Het coververhaal gaat over het scheepsmodel van De Princesse Albertina. Dit oorlogsschip van de Friese Admiraliteit deed mee in diverse zeeslagen waaronder de Slag in de Sont en de Tocht naar Chatham in 1667. Verder het tweede deel over vluchtelingen in Oostdongeradeel en een artikel over 'Scheepstimmerman Arjen Sjoerds Schuitinga'. Ook een artikel over onderwijzer Wytze Petrus de Vries.

De Snepuer is het kwartaalblad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland (HVNF).

De Vereniging richt zich op het doen van archiefonderzoek naar (familie-)geschiedenis in de omgeving van Dokkum en de Dongeradelen (Noordoost Friesland). Omliggende gemeenten als Dantumadeel, Achtkarspelen, Kollumerland, Schiermonnikoog, Ameland en Ferwerderadeel hebben ook de aandacht van de HVNF, evenals het Groninger Westerkwartier.

lees hier over De Sneuper 125 en bekijk de cover

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *