De Hagen kost gemeenschap dik geld

BALLUM – De parkeerplaats aan De Hagen in Hollum, waarvoor vier huisjes moeten wijken, kost de gemeenschap 111.000 euro en misschien wel twee ton. De gemeente rekent op 81.000 euro subsidie van de Provincie, maar dat geld is nog niet in the pocket. Wethouder Nico Oud heeft nog steeds geen toezegging binnen. Die had hij vorig jaar september al verwacht.

Douwe Bakker van Supermarkt Coop wil graag meer parkeerplaatsen bij zijn zaak. Bij bestudering van kadastrale stukken ontdekte de supermarktman dat de vier gemeentelijke huisjes aan De Hagen een strook grond van hem in gebruik hebben. Bakker wil zijn eigendom graag weer in eigen handen en het gemeentelijk woningbedrijf zag een probleem in het verhuren van de huisjes zonder achtertuin. Vorig jaar is het ene na het andere huisje leeg komen te staan, na zachte dwang en verhuisvergoedingen voor drie van de vier bewoners. De vierde bewoner was al vertrokken voor de kwestie openbaar op de agenda kwam. Dat huisje is toen niet meer verhuurd.

De kosten van de hele kwestie komen op 359.500 euro volgens de berekening van de gemeente. Raadslid Irma Marinus (PvdA) meent dat dit bedrag eigenlijk hoger zou moeten zijn, want de huurderving is berekend over een deel van 2016. Ook de laatste maanden van dat jaar is er geen huur binnengekomen, maar die derving staat niet bij de kosten opgeteld.

Tegenover de kosten staat een opbrengst van 167.500 euro, de prijs die Bakker betaalt voor het volledig ingerichte parkeerplein. Het verschil van twee ton (de 111.000 plus de nog niet toegezegde subsidie en de meerderving van huur) komt voor rekening van de Amelander belastingbetaler.

En dat, terwijl er een straat verder een parkeerterrein ligt, zegt Jeppe Groenewold (A’82). Zijn fractie is vanaf het begin tegen de deal tussen gemeente en Bakker. “We willen Hollum autoluw hebben. Hoe kun je dan een parkeerterrein in het dorp plaatsen?”

Irma Marinus ziet ook niets in het plan, dat veel geld in parkeren stopt en nog vier huisjes sloopt bovendien. Raadslid André Tuil (VVD) is het met haar eens. Hij wil weten hoe het maatschappelijk draagvlak voor dit plan is opgebouwd. Wethouder Oud schermt met dat draagvlak. Het zou bestaan uit horeca, ondernemers en Dorpsbelang Hollum. Een volksraadpleging is er niet geweest. De bewoners van De Hagen zijn in ieder geval tegen het verdwijnen van bewoning in hun buurhuisjes en tegen meer blik in hun buurt.

Piet IJnsen van ABA probeert zowel kool als geit te sparen, door met een tekening van visgraat parkeren te komen in plaats van recht parkeren èn door voor 30 januari, de dag dat de raad over dit onderwerp een besluit neemt, duidelijkheid te eisen over de subsidie. Wethouder Oud kan nu al zeggen dat hij niet in de positie is om druk op de subsidieverstrekker te zetten. IJnsen laat doorschemeren dat hij nog niet weet of hij wel vóór stemt als er geen duidelijkheid komt over die subsidie.

De Hagen stond op 28 november 2016 ook al op de agenda. Het werd toen niet behandeld omdat er een brief van Kremer Makelaars namens familie Wijnberg bij het college en de raad op het bureau lag. Wijnberg heeft een groot stuk grond met bebouwing aan de noordoostzijde van de supermarkt, dat te koop staat. De makelaar stelt voor de woningen te laten staan en een deel van het perceel van Wijnberg te verkopen om daar een parkeerterrein van te maken. De huisjes van De Hagen kunnen dan blijven staan en zonder achtertuintjes alsnog na een opknapbeurt verhuurd worden. De O.P. Lapstraat zou dan autoluw kunnen worden en de parkeerplaats aan de Jan Jacobsweg meer gebruikt. Het zou de belevingswaarde en de woonsfeer in dit deel van Hollum duidelijk verbeteren, stelt André Wildervank van Kremer Makelaars.

Bakker wil echter vasthouden aan de plannen van De Hagen zonder het perceel van Wijnberg daar in te betrekken en de gemeente meent dat al het werk rond De Hagen niet meer kan en moet worden stopgezet.

Op 30 januari besluit de raad.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *