De Friesland koopt zorg in bij Friese ziekenhuizen

LEEUWARDEN – De Friesland heeft bij alle vier Friese ziekenhuizen, het UMCG in Groningen en Sionsberg in Dokkum zorg ingekocht voor 2019. Bij de onderhandelingen met de Friese ziekenhuizen is dit jaar per ziekenhuis rekening gehouden met het convenant Fries Zorglandschap. 

Fries Zorglandschap

Begin 2018 is onder regie van De Friesland afgesproken dat de vier Friese ziekenhuizen intensiever gaan samenwerken om de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg voor de inwoners van Friesland voor de toekomst te borgen. Het uitgangspunt voor de intensievere samenwerking is dat Friesland over vier ziekenhuizen blijft beschikken die ieder basiszorg bieden, dat acute zorg vanuit zoveel mogelijk locaties mogelijk is en dat specialistische- en topklinische zorg wordt geconcentreerd waar dit voordelen biedt en nodig is voor de kwaliteit. 

Onder controle houden van de zorgkosten

In de contracten zijn per ziekenhuis afspraken gemaakt over het onder controle houden van de zorgkosten en over de financiële ruimte die nodig is om invulling te geven aan de afspraken die gemaakt zijn in het convenant Fries Zorglandschap. Met het ziekenhuis in Heerenveen is een contract voor 3 jaar gesloten. Met Sneek, Drachten en Leeuwarden is afgesproken dat 2019 een tussenjaar gaat worden. Die tijd is nodig omdat veranderingen in de medisch specialistische zorg veel impact hebben binnen de ziekenhuizen. In 2019 wordt verder gesproken over een meerjarig contract met Sneek, Drachten en Leeuwarden. 

Steven Hofenk, directeur De Friesland: “We moeten er samen voor zorgen dat er kwalitatief goede zorg beschikbaar is en tegelijkertijd dat we de zorgkosten onder controle houden. Dat is landelijk ook afgesproken in het hoofdlijnakkoord. Er is financiële ruimte nodig om de concentratie en innovatie van zorg in Friesland op termijn mogelijk te maken. Als we niets doen, lopen we in de toekomst vast, zoals enkele regio’s in Nederland nu al ondervinden. Wij willen dat samen voor zijn en bovendien ruimte creëren voor vernieuwingen in de zorg door middel van eHealth, robotica en meer zorg thuis.” 

De Friesland Zorgverzekeraar heeft ruim 565.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van Friesland de gezondste en meest vitale provincie te maken.

Bron: De Friesland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *