De Anekdotejager 16

Henk Ruijgh (68) kwam in 1945 voor het eerst op Ameland. Zijn vader is Amelander van geboorte en opgegroeid bij de vuurtoren waar grootvader Ruijgh vuurtorenwachter was. Henk Ruijgh woont in Bergum en heeft vanwege zijn werk twee jaar op het eiland gewoond. Hij komt er nog regelmatig en wil er wel weer gaan wonen als hij een betaalbaar huis kan vinden. Ruijgh is de anekdotejager van De digitale Krant van Ameland. Lees hier de vorige Anekdotejager.

WONEN OP AMELAND (16)
door Henk Ruijgh

Net als tegenwoordig kwam Ameland ook toen regelmatig in het nieuws.  Zo werd er in 1972 door gedeputeerde Eringa gesproken over een dam naar Ameland. De Leeuwarder Courant opende met een grote kop op vijf april 1972 met “Dam naar Ameland nog steeds haalbare kaart.” Gelukkig is het er nooit van gekomen. Bij stemming in de Friese Staten bleek dat 34 tegen waren en 21 voor. 
In datzelfde jaar verscheen een artikel in de Leeuwarder Courant met als kop “Stroomvoorziening van Waddeneilanden in de toekomst via kabel?” Helaas voor ons is dat wel uitgevoerd.

Een ander heet hang ijzer was dat de NAM op Ameland naar gas wou boren. Ook dit speelde in 1972. Uit de krantenknipsels die ik bewaard heb blijkt dat dit verdeeldheid onder de bevolking van Ameland teweeg bracht, gezien de ingekomen brieven in de kranten. In de gemeenteraad kon men niet tot een besluit komen.  De stemming bleef steeds in evenwicht met evenveel voor- als tegenstemmers. Dit werd mede veroorzaakt omdat één raadslid afwezig was toen er gestemd moest worden.

Wij hebben dit als gezin van nabij meegemaakt. Er werd al gauw een actiegroep geformeerd met de naam “Ameland blijf Waddendiamant” met als voorzitter Jacob Klaassen. Deze actiegroep had niet als doelstelling vernielingen of andere niet toelaatbare acties te ondernemen maar was zuiver georiënteerd op het behoud van de natuur.

Er werd een raambiljet gedrukt met de tekst “AMELAND BOOREILAND…..? NEE !”

Verder stond er een grote boortoren op en op de achtergrond een kleine vuurtoren.

Wie dit raambiljet ontworpen had weet ik niet. Wel weet ik dat ook wij er één voor het raam hadden en dat werd ons door enkelen niet in dank afgenomen.


Het was een spannende tijd. Er werden zelfs raadsvergaderingen in de Burgemeester Walda School gehouden omdat de publieke tribune in het gemeentehuis te klein was. Ook ik was van de partij, want zoiets mag je niet missen. Voorstanders en tegenstanders, die elkaar wel eens scheef aankeken, onder één dak.

De dagbladen in Friesland werden overstelpt met ingezonden brieven van Amelanders maar ook van mensen woonachtig op de vaste wal.

En dat in de maand november, de maand van het pakmaken voor Sunneklaas.

Natuurlijk waren er veel Sunneklazen die hun pak geïnspireerd hadden op de gasboring.

Het was een spannende tijd, die de winteravonden in veel gezinnen bezighield op het anders zo rustige winterse Ameland.

 

>>>lees hier De Anekdotejager 15

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *