Daling aantal toeristische overnachtingen in Fryslân

LEEUWARDEN – In Fryslân is het aantal toeristische overnachtingen in de periode van 2014 tot 2016 met ruim 100.000 afgenomen. Dit is een daling van 2 procent. Landelijk is in deze periode het aantal overnachtingen toegenomen met 7 procent. Fryslân en Flevoland zijn de enige provincies met een afname. Het aantal bezoekers in Fryslân is overigens wel iets toegenomen. Het verblijf lijkt van kortere duur te zijn, omdat zij minder vaak overnachten. Dit blijkt uit een analyse van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) van cijfers over toerisme van het CBS. Op Ameland ligt het iets anders.

Landelijk vooral toename buitenlandse toeristen

De daling van het aantal overnachtingen in Fryslân betreft zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen. Landelijk is vooral het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen toegenomen in de afgelopen jaren. De groei komt vooral van toeristen uit andere Europese landen, Azië en Amerika.

De grafiek laat het percentuele groei/afname van het aantal toeristische overnachtingen in Fryslân en Nederland tussen 2014 en 2016 zien. Bron: CBS, bewerking FSP

Minder Duitse bezoekers

De meeste buitenlandse overnachtingen in Fryslân zijn al decennialang van bezoekers uit Duitsland. Nog steeds is 80 procent van de buitenlandse overnachtingen van Duitse bezoekers. Zij komen vooral naar de watersportgebieden en de Waddeneilanden. Opvallend is dat het aantal overnachtingen van Duitse bezoekers de laatste jaren flink is gedaald. In 2014 waren er nog 1.055.000 overnachtingen, in 2016 waren dit er 993.000. Dit is een daling van 6 procent. Landelijk is het aantal overnachtingen van Duitse toeristen daarentegen flink toegenomen sinds 2014 (+17 procent). Hoewel steeds meer Duitse toeristen ons land weten te vinden, komen ze dus juist minder vaak naar Fryslân.

Toename toeristen uit Azië nog beperkt

In Fryslân is de diversiteit in de herkomst van buitenlandse bezoekers toegenomen in de afgelopen jaren. Zo is het aantal toeristen uit Azië, vooral Chinezen, toegenomen van 5000 in 2014 naar 9000 in 2016. Het aantal van 9000 overnachtingen in 2016 is echter nog wel relatief gering. Slechts 0,2 procent van de overnachtingen in Fryslân is van Aziatische bezoekers, terwijl dit landelijk 2 procent is.

Veel toeristen verwacht door Culturele Hoofdstad

In 2018 is Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. De verwachting is dat komend jaar veel toeristen uit binnen- en buitenland naar Fryslân komen voor een bezoek aan culturele evenementen. Het aantal overnachtingen zal dan vermoedelijk toenemen en de groep bezoekers wordt hierdoor diverser.

Ameland en de Waddeneilanden

“Ameland en überhaupt de Waddeneilanden doen het goed en het aantal overnachtingen groeit nog steeds.” Dat zegt Cinto Prosperi, directeur van VVV Ameland. Het CBS rekent volgens haar eigen systematiek en neemt de overnachtingen in tweede woningen en vakantiehuizen die niet op een park staan niet mee in hun tellingen. Dat geeft een wat vertekend beeld. “Ameland zit op circa 2,1 miljoen overnachtingen per jaar als je alles meetelt en ook de overnachtingen die het CBS wel meeneemt, groeien we telkens. Vooral hotelovernachtingen.” Voor de provincie is de situatie nog wat lastiger, legt Prosperi uit, omdat het CBS overnachtingen op boten ook niet meeneemt. “Dat scheelt en slok op een borrel voor de wal.” Feit is wel dat de groei van de overnachtingen op de Waddeneilanden de krimp aan de wal niet compenseert. De conclusie van het CBS is dus niet zo verkeerd. Prosperi: “Ook niet als je overnachtingen op boten zou meenemen, want die nemen in Friesland gestaag af. Of dit ook geldt voor de eilanden weet ik niet, maar voor Ameland zijn overnachtingen in de haven veel minder in aantal dan op Terschelling en Vlieland.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *