Dag van Duurzaamheid

LEEUWARDEN – De Dag van de Duurzaamheid, 9 september, ging stilletjes aan Ameland voorbij. Duurzaam Ameland had geen activiteit op het programma staan, het Duurzaam Energie Team stak geen energie in de landelijke Dag van de Duurzaamheid.
Alleen Rijkswaterstaat organiseerde op het eiland een kleine strandschoonmaak in het kader van duurzaam beheer van de kuststrook.

Op het vasteland lanceerde de provincie een driejarig kennis- en communicatieproject voor agrariërs in Fryslân. Gedeputeerde Hans Konst overhandigde een cheque met een subsidie van € 313.272,- aan de initiatiefnemers.
Het project Duurzaam en Innovatief Boeren in Fryslân leert agrarische ondernemers te innoveren door duurzame innovaties toe te passen op hun bedrijf. Innovaties die inspelen op de groei van hun bedrijf, dierenwelzijn en aanwezige natuur en landschappelijke waarden. Nieuwe ontwikkelingen die nu al incidenteel plaatsvinden moeten toepasbaar worden gemaakt voor een grotere groep. Agrariërs leren zo van elkaar.

In drie landschappelijk waardevolle gebieden wordt daarnaast ingezet op het delen van kennis over duurzame gebiedsbrede ontwikkelingen in samenhang met de landbouw. Wat voor de boer resulteert in advies voor gebiedsspecifieke bedrijfskeuzes. De gebieden Noordelijke Friese Wouden, Zuidwest Friesland en Dongeradeel beschikken op deelterreinen over meer of minder ontwikkelde kennis. Waar het ene gebied voorop loopt kan het andere daarvan profiteren en omgekeerd. Zo worden ondernemers bewust gemaakt om bij bedrijfsinvesteringen en – keuzes rekening te houden met de specifieke natuur, landschap en milieuwaarden in het betreffende gebied.

Voor de uitvoering van het project wordt het kennisnetwerk MelkVeeAcademie ingezet.
Verder werken vele Friese gebiedsorganisaties, Wageningen UR, LTO Noord projecten en regionale afdelingen mee aan de opzet en uitvoering. Het project heeft een looptijd van 2,5 jaar. De totale kosten bedragen € 522.120,-.

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *