D66: Wees wijzer met de Waddenzee

DEN HAAG – D66 Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya wil dat het Waddengebied beter beschermd wordt. Onlangs heeft Koser Kaya het Texelse wad bezocht. “Het Waddengebied staat met een goede reden op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De enorme variatie planten en dieren vind je nergens ter wereld. In de Waddenzee komen twee soorten zeehonden voor. Ongeveer 250 plantensoorten vind je alleen in de Waddenzee. D66 wil dat behouden. Daarom roept D66 de staatssecretaris op om wijzer met de Waddenzee om te gaan”, aldus Koser Kaya. D66 heeft daarvoor de visie ‘Wees wijzer met de Waddenzee’ opgesteld. Vandaag wordt in de Tweede Kamer gesproken over de begroting Landbouw en Natuur.

Eén beheerder Waddengebied

Het Waddengebied heeft meerdere beheerders. Ministeries, provincies, maar ook natuurbeheerders en Rijkswaterstaat beslissen over het Waddengebied. Alle verschillende organisaties met hun eigen achtergronden zorgen voor trage beslissingen. Koser Kaya: “De verantwoordelijkheden zijn nu versnipperd. D66 wil één overkoepelende organisatie die gaat over het beheer van het Waddengebied. Dat voorstel deed de Algemene Rekenkamer al in 2013, maar daar heeft het kabinet helaas te weinig mee gedaan.”  

Impact op milieu meewegen

Door overbevissing raken ecosystemen uit balans. Sleepnetten van garnalenvissers richten schade aan op de bodem van de Waddenzee en leveren, ongewild, veel bijvangst op. Tot wel 70% van de vangst wordt, levend of dood, terug de zee in gegooid. “Ecosystemen zijn kwetsbaar”, zegt Koser Kaya. “D66 wil dat de impact op het milieu wordt meegewogen bij het afgeven van nieuwe visserijvergunningen. Maak samen met de vissers duidelijke en bindende afspraken. Zo kunnen nieuwe doelen gesteld worden. Bovendien hebben de vissers dan duidelijkheid en weten ze waar ze aan toe zijn.”

Gebied opspuiten

Jaarlijks wordt in Nederland 18 miljoen kuub zand opgespoten. Dat is net zoveel als 216 miljoen kruiwagens. Veel vissen die dichtbij de kust zwemmen, overleven zo’n opspuiting niet. Na twee tot drie jaar is de visstand hersteld, maar dan wordt het Waddengebied opnieuw gevuld met tonnen zand. “In Denemarken en Duitsland wordt niet of nauwelijks zand opgespoten. D66 wil dat de staatssecretaris onderzoekt in hoeverre langere tussenperiodes tussen opspuitingen de visstand tegemoet kan komen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de tijd die planten en dieren nodig hebben om terug te groeien”, aldus Koser Kaya.

Bron: D'66

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *