Cultuurmakers kunnen los met Arcadia

LEEUWARDEN – Arcadia, het vervolg op het succesvolle Culturele Hoofdstadjaar 2018, beleeft volgend jaar de première. De provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden hebben besloten de stichting LF2028 zekerheid te bieden voor de nu nog openstaande financieringsvraag voor het culturele 100-dagen-evenement. Daardoor kan Stichting LF2028 nu zekerheid bieden aan alle betrokken cultuurmakers en ZZP’ers. Beide overheden namen het besluit om de sector een lichtpunt en een flinke steun in de rug te bieden in de huidige moeilijke tijd van corona en extra werkgelegenheid te creëren.

Steun aan de cultuurmakers en ondernemers in de sector is niet de enige reden voor het besluit. “Wy libje yn drege tiden en dan is it wichtich dat minsken eat hawwe om nei út te sjen”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. De cultuurgedeputeerde vraagt Provinciale Staten om toestemming om een deel van de subsidie voor 2023 aan Arcadia al volgend jaar te gebruiken, mocht dat nodig zijn. Arcadia ontvangt van de provincie twee miljoen per jaar voor de periode 2020-2023. Poepjes wil maximaal één miljoen euro uit 2023 naar voren halen, maar vertrouwt erop dat het uiteindelijk niet nodig is. “Ik ha der alle betrouwen yn dat de minsken fan LF2028 noch moaie sponsors en fûnsen oanlûke sille”, zegt ze. “Ik fyn it geweldich dat Arcadia trochgean kin, it is in prachtige oanfolling op ús kultueraginda fan 2022.”

Ook de gemeente Leeuwarden kijkt uit naar Arcadia. “Arcadia wordt een prachtig evenement dat Leeuwarden en Fryslân weer een boost zal geven”, zegt wethouder Hein Kuiken. “En dat kunnen we nu wel gebruiken”. De gemeente Leeuwarden zorgt daarom voor een subsidie van € 550.000 en een tijdelijke financiële overbrugging voor het evenement ‘Bosk’, zodat onzekerheden de doorgang van het beeldbepalende groene cultuurevenement niet in de weg staan. Leeuwarden is al een belangrijke speler in de uitvoering van Bosk.

Investering in economie

Beide overheden zien hun investering in cultuur ook als een investering in de Friese economie. Naast de oplossing voor de tijdelijke financieringsvraag van Arcadia, trekken de beide overheden daarom ook de portemonnee voor de marketing om het culturele evenement onder de aandacht van het publiek te brengen en bezoekers te trekken. Met zeven ton, vier van de provincie en drie van de gemeente, kan Merk Fryslân samen met Visit Leeuwarden en LF2028 aan de slag om Arcadia nationaal en internationaal op de kaart te zetten.

De stichting LF2028, die Arcadia komend jaar voor het eerst organiseert, is blij met het vertrouwen en de steun van de overheden. “It is moai dat wy no trochsette kinne”, zegt directeur Immie Jonkman. De stichting is in gesprek met een aantal mogelijke sponsoren en fondsen. “Wat foaral wichtich is, is dat we mei inoar oan in prachtich programma foar takom maaitiid en simmer wurkje. Eat dêr’t we allegear wol wer nei útsjogge”, besluit Jonkman. Arcadia presenteert in maart het programma voor 2022.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *