CoWa oefendagen op Waddeneilanden

LEEUWARDEN – Het werk van Friese hulpverleners is anders op de Waddeneilanden dan op de vaste wal. Op een eiland zijn er minder hulpverleningspersoneel en -middelen en duurt het langer voordat er bijstand is. Hulpverleners op een eiland moeten zich een langere tijd zelf redden. Voor een effectieve bestrijding moet er tijdens een incident regelmatig afstemming plaatsvinden tussen de verschillende hulpdiensten. Om deze multidisciplinaire afstemming handen en voeten te geven en zoveel mogelijk recht te doen aan de situaties op de eilanden is er in Fryslân sinds 2015 een Coördinatieteam Waddeneilanden (CoWa) actief op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

CoWa

De kernbezetting van een coördinatieteam bestaat uit een (ontkleurde) leider CoWa, Bevelvoerder Brandweer, politie, ambulancemedewerker, Officier van Dienst Bevolkingszorg en een vertegenwoordiger van de KNRM. Per eiland zijn er zes tot tien leiders CoWa. Afhankelijk van het soort incident wordt bepaald welke functionaris als leider CoWa fungeert. Bij een grote brand heeft de brandweer alle capaciteit nodig om de brand te bestrijden en levert een andere hulpdienst de leider CoWa.

Scenario’s

Om vakbekwaam te blijven worden de leiders CoWa continu getraind. In de afgelopen weken heeft op ieder Fries Waddeneiland een oefendag plaatsgevonden waarin zij werden ingezet. Tijdens deze oefendagen wordt gewerkt met scenario’s. Een van deze scenario’s, waar tijdens de oefendag op Schiermonnikoog mee werd geoefend, was een aanrijding tussen een trekker met kar en een Jeep bij een strandovergang. In totaal worden op een oefendag met drie scenario’s geoefend. Hierbij werd het coördinatieteam op dezelfde manier bezet als tijdens een incident.

Vakbekwaam

“Deze manier van oefenen spreekt mij wel aan” zegt Mattijs Boom, die naast leider CoWa ook een keer werd ingezet als Bevelvoerder Brandweer tijdens de oefendag op Schiermonnikoog. “Op deze manier krijg je vanuit alle betrokken disciplines tegenspel op een realistische manier. Ook vind ik het belangrijk om op deze manier te oefenen. Deze grootschalige incidenten komen (gelukkig) niet vaak voor op de Waddeneilanden. Dit betekent wel dat je ook weinig ervaring opdoet in je rol als leider CoWA bij de incidentbestrijding, dus zal je je vakbekwaamheid moeten onderhouden door deel te nemen aan dit soort oefeningen.”

Leerzaam

En met deze goed georganiseerde oefeningen van de afdeling Crisisbeheersing lukt het volgens Mattijs Boom zeker om te werken aan vakbekwaamheid: “Ik heb tijdens deze dag ervaren dat de BOB-structuur (Beeld-, Oordeels- en Besluitvorming) mij helpt om een gestructureerd overleg te voeren. Ik heb ook gemerkt dat meedenken met iemand anders prima is, maar de verantwoordelijkheid moet blijven bij wie het hoort: ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’.”

Bron Veiligheidsregio Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *