Cordes compromitteert en neemt afscheid

HOLLUM – Bert Cordes heeft een hectische week achter de rug. Hij voelt zich toch goed, want zijn geweten is schoon en hij heeft geen spijt van zijn acties. In een korte verklaring laat het oud-CDA-raadslid weten waarom hij tijdens de extra CDA-ledenvergadering van woensdag 28 mei afstand heeft genomen van de CDA-politiek. Dit is zijn bericht:

“Naar aanleiding van een integriteitstoets die door het bureau Berenschot is afgenomen ten aanzien van de beoogde wethouders van de gemeente Ameland heb ik gegevens over één van deze wethouders aan bureau Berenschot gezonden.

Ik deed dat omdat ik vind dat politiek zo eerlijk en transparant mogelijk moet zijn.

Mij is gebleken dat er voor mijn handelen en motivatie onvoldoende draagvlak is bij het CDA-Afdeling Ameland. Ik wil op geen enkele wijze het werk van de fractie en van het bestuur in de weg staan. Ik trek mij dan ook terug uit de politiek. Ik wens de nieuw te vormen fractie veel wijsheid en succes toe.”

Compromitterende informatie

Berenschot deed na de verkiezingen van maart 2014 een onderzoek naar de beoogde wethouders Bakema en Oud. Het ministerie adviseert gemeenten om dat te doen, al is dat advies niet dwingend. Cordes stuurde op eigen initiatief een schrijven naar de onderzoekscommissie met daarin compromitterende informatie over Will Bakema. De toenmalige wethouder bemoeide zich met de uitkomst van het advies van de vertrouwenscommissie, die zich boog over de herbenoeming van burgemeester Albert de Hoop. De vertrouwenscommissie bestond destijds uit Dirk Brouwer (A’82), Bert Cordes (CDA), Piet IJnsen (ABA), Tonnie Overdiep (PvdA) en Jan Verbiest (VVD), met Cordes als voorzitter. Bakema oefende in de ogen van Cordes druk uit op raadsleden om het advies, dat niet onverdeeld positief uitpakte, ten positieve te keren. De herbenoeming werd in een besloten raadsvergadering op 20 februari 2012 geaccordeerd door de Amelander raad en op 27 februari in een openbare zitting bekrachtigd. Op 31 juli van dat jaar werd De Hoop en petit comité op het provinciehuis in Leeuwarden beëdigd en niet, zoals gebruikelijk, in een feestelijke openbare vergadering op Ameland.

Cordes wilde met zijn schrijven aan Berenschot de handelswijze van Bakema aan de kaak stellen.

De wereld draait door

Het oud-raadslid was niet naar de vergadering van 28 mei gegaan om de handdoek in de ring te gooien, maar toe hij merkte dat zijn handelen door lang niet iedereen werd gewaardeerd, vroeg hij een schorsing aan. Vlak daarvoor had Theo Faber, onafhankelijk van hem, de taken voor het CDA neergelegd. Cordes rookt een sigaretje, ging na de schorsing weer naar binnen en deelde zijn afscheid mede. Hij heeft geen spijt, gaat met opgeheven hoofd door. “Ik heb drie jaar lang mijn best gedaan. De wereld draait door.”

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *