Coop wil wel naar Jan Jacobsweg

HOLLUM –Douwe Bakker van Supermarkt Coop in Hollum wil wel verhuizen van de O.P. Lapstraat naar de Jan Jacobsweg in Hollum. Montagne Advies en Ontwikkeling heeft namens de familie Bakker een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor nieuwbouw op het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg. Daarmee is een volgende stap gezet richting de mogelijke verhuizing van de Coop.

In de afgelopen maanden heeft wethouder Peter Pot namens het college verschillende gesprekken gevoerd met de eigenaar en de ontwikkelaar. Het principeverzoek is ingediend nadat de familie Bakker en ontwikkelaar Gerard Knol van Montagne hadden vastgesteld dat de Jan Jacobsweg goede toekomstperspectieven biedt. Op deze locatie kan een winkel worden gerealiseerd die voldoet aan de verwachtingen van de hedendaagse consument. Ook zijn er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Nu er een concreet principeverzoek ligt heeft wethouder Pot afgelopen week de omwonenden van het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg bijgepraat, evenals de gemeenteraad en Dorpsbelang Hollum. Op een eerste situatieschets is de winkel geprojecteerd met ruim 100 parkeerplaatsen, die deels benut zullen worden door klanten van de supermarkt.

De raadsfracties hebben afgelopen week opnieuw laten weten dat zij in principe positief staan tegenover een mogelijke verhuizing. Wel willen zij eerst het voorstel van het college afwachten. In dat voorstel komen onder meer de ruimtelijke inpassing, de milieukundige aspecten, de parkeermogelijkheden en de verwachte verkeersbewegingen aan de orde.

Wethouder Peter Pot: “Ik ben blij dat er nu een concreet verzoek ligt om de Coop te verhuizen. De gemeente gaat dit verzoek nu eerst intern beoordelen. Ik verwacht dat het college begin volgend jaar een voorstel naar de gemeenteraad kan sturen.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *