Consultatieronde Waddenvisie van start

LEEUWARDEN – Noord-Holland, Groningen en Fryslân hebben een voorontwerp van een interprovinciale Waddenvisie opgesteld. Aanleiding is de wens om de kwaliteit van het Waddengebied gezamenlijk te beschermen en te ontwikkelen. Belanghebbenden zoals overheden en natuurorganisaties wordt gevraagd hun mening te geven op dit voorontwerp. Reacties worden meegenomen in het vervolgproces. De Waddenvisie wordt uiteindelijk vastgesteld door de drie Provinciale Staten.

Met de Waddenvisie willen de drie provincies de kwaliteit van het Waddengebied verhogen. Daarnaast wordt meer harmonie gebracht in het beleid voor het Waddengebied. De Waddenvisie is ook een richtlijn voor toekomstige beleidskaders, structuurvisies en uitvoeringsagenda’s. Ook is de visie het kader voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds. Dit fonds is in 2012 gedecentraliseerd naar de drie provincies.

Belanghebbende organisaties in het Waddengebied ontvangen het voorontwerp Waddenvisie ter consultatie. Met de gemeenten uit het Waddengebied wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd. Gedeputeerde Tineke Schokker: “Met het voorontwerp Waddenvisie hebben we een gezamenlijke visie in handen van de drie provincies. De reacties en meningen van alle betrokkenen uit  het Waddengebied zijn essentieel. Daarmee komen we gezamenlijk tot een rijke Waddenzee en meer ontwikkeling van recreatie, toerisme en economie in dit gebied.”

Organisaties krijgen tot 7 juni gelegenheid om schriftelijke reacties te geven. Najaar 2013 vindt besluitvorming door de drie Provinciale Staten plaats.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *