Constructief overleg omschakeling boeren Schier

LEEUWARDEN – Boeren op Schiermonnikoog, de provincie Fryslân en de gemeente hebben constructief overleg gevoerd over de voortgang van de omschakeling van de boeren op het eiland naar een meer extensievere vorm van boeren. Concreet gaat het om het vrijwillig inleveren van 35% van het vee om daarmee de schadelijke uitwerking van stikstof op de natuur op het eiland terug te dringen. Onder voorzitterschap van burgemeester Ineke van Gent spraken gedeputeerde Johannes Kramer en boer Ludie van der Bijl afgelopen vrijdag met elkaar.

De boeren op het eiland willen graag ondersteund worden bij het verlies van inkomsten als gevolg van het inleveren van koeien. Probleem is daarbij dat Europese staatsteun-regels dat in de weg lijken te staan. Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat het van groot belang is dat de omschakeling ook daadwerkelijk plaats kan vinden. Zowel voor de betrokken boeren, het eiland en de natuur, maar ook als voorbeeld voor de rest van Nederland. Immers, niet alleen Schiermonnikoog heeft een stikstofprobleem.

De komende tijd zal er daarom met diverse experts waaronder het ministerie van LNV intensief overlegd worden om te kijken of en hoe de boeren toch in staat kunnen worden gesteld om de overstap te maken. Eind november willen partijen komen tot een werkbaar resultaat. Daarvoor worden verschillende opties onderzocht met als doel de omschakeling, met ondersteuning, mogelijk te maken.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *