Consensus over concept-visie ouderenzorg

BALLUM  – De Werkgroep Ouderenzorg Ameland heeft consensus bereikt over de concept-visie ouderenzorg Ameland. Dit is een belangrijke stap van waaruit verdere uitwerking volgt. De concept-visie wordt binnenkort ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Dat laat de gemeente in een persbericht weten.

Toekomst van de ouderenzorg op Ameland

De Werkgroep Ouderenzorg Ameland is door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad ingesteld in de raadsvergadering van 24 november 2014 en zoekt naar een passende oplossing voor het toekomstbestendige ouderenbeleid op het eiland. In de concept-visie heeft de werkgroep de volgende aandachtspunten uiteengezet en nader toegelicht:

  • Het uitgangspunt is dat Amelanders de rest van hun leven, in ieder geval zo lang mogelijk, op Ameland kunnen blijven wonen. Dit geldt ook voor situaties die een toenemende zorg vragen;
  • De opzet van de zorg en de verpleging dient, binnen de veranderende wettelijke kaders, bij te dragen aan de zelfredzaamheid van ouderen en het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen;
  • Bij toenemende zorgvraag moet de zorg en verpleging zo nodig in een geclusterde, beschutte woonomgeving worden verleend;
  • Het streven is om de zorg en verpleging in thuissituaties met de zorg en verpleging in een geclusterde, beschutte woonomgeving te koppelen. Dit geldt tevens voor de verschillende geldstromen en het personeel.

De concept-visie richt zich op afstemming en samenwerking met de curator, de Vangnetstichting en het Zorgkantoor om daarmee, vanuit de eigen verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, een haalbare en toekomstbestendige oplossing te vinden. Ook overleg met en inbreng van eerstelijnsorganisaties die op Ameland werkzaam zijn, acht de werkgroep nodig en wenselijk. Het Zorgkantoor zal afspraken met zorgpartijen maken voor wat betreft het leveren van de zorg en verpleging en de financiering ervan. 

Voor een nadere uitwerking van de concept-visie ontwikkelt het college van burgemeester en wethouders in samenspraak met de werkgroep een plan van aanpak.

Werkgroep Ouderenzorg Ameland

De Werkgroep Ouderenzorg Ameland bestaat uit Attsje Stamhuis (locatiemanager De Stelp), Dirk Brouwer (raadslid Ameland’82), Alice de Jong (schaduwfractielid Algemeen Belang Ameland), Irma Marinus (raadslid PvdA), André Tuil (raadslid VVD), Marieke van Schaijk (raadslid CDA) en Linda van der Deen (wethouder/voorzitter).

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *