Commissie MER vindt ‘hand aan de kraan’ oké

DEN HAAG – Het Monitoringsprogramma gaswinning Waddenzee 2020-2026 biedt een goede basis voor het signaleren van bodemdaling en aantasting van de natuur door gaswinning. Dat concludeert de Auditcommissie in haar advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister had de Auditcommissie gevraagd het Monitoringsprogramma te beoordelen. 

De NAM startte in 2007 met de winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee. Elk jaar monitort de NAM de gevolgen van de gaswinning en elke zes jaar wordt de inhoud van het Monitoringsprogramma geëvalueerd en zo nodig aangepast. De Auditcommissie heeft nu het Monitoringsprogramma voor de periode 2020-2026 beoordeeld.

De Auditcommissie vindt dat het Monitoringsprogramma gaswinning Waddenzee 2020-2026 een goede basis biedt om teveel aan bodemdaling en aantasting van de natuur door gaswinning te signaleren. De ontwikkelde beslisschema’s zijn een goed aanknopingspunt voor het toepassen van het ‘hand aan de kraan’-principe.

Door meer gebruik te maken van nieuwe meettechnieken (zoals drones en satellieten) en data-analysemethoden (‘machine learning’) kan het Monitoringsprogramma mogelijk nog verder geoptimaliseerd worden.

Bron Commissie MER

Dossier Aardgaswinning

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *