Column | Schuiven met afschrijven in 2023

Voor ondernemers is er in 2023 de mogelijkheid om een extra aftrekpost te benutten: willekeurig afschrijven. Deze mogelijkheid geldt voor investeringen, die in 2023 zijn aangeschaft of voortgebracht.

Uiteraard gelden een aantal voorwaarden en geldt deze regeling niet voor alle investeringen:

Voorwaarden:

  • In het kalenderjaar 2023 moet de verplichting tot investering zijn aangegaan;
  • Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2026 in gebruik zijn genomen.

Uitzonderingen:

  • Niet voor gebouwen, schepen en vliegtuigen;
  • Niet voor bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de verhuur;
  • Niet voor immateriële activa zoals vergunningen en goodwill;

En zo zijn er nog een aantal investeringen waarvoor deze regeling niet geldt.

Maar voor de meest gangbare investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen kunt u deze regeling wel toepassen.

Hoeveel mag u dan extra afschrijven?

Er kan eenmalig tot 50% van het investeringsbedrag extra worden afgeschreven. Deze extra afschrijving komt dan bovenop de reguliere afschrijving.

Daar staat dan wel tegenover dat in de resterende jaren minder kan worden afgeschreven. Het is en blijft een verschuiving van aftrekposten.

Heeft dit verschuiven van aftrekposten dan nog wel zin?

Er zijn best redenen te bedenken waarom deze regeling gunstig kan zijn voor uw onderneming:

  • Over 2023 hoeft u dan minder belasting te betalen. Daardoor bent u in staat om bijvoorbeeld extra af te lossen op de lening die u bent aangegaan om het bedrijfsmiddel te kopen;
  • Uw belastbaar inkomen over 2023 wordt dan lager waardoor u eerder in aanmerking komt voor bepaalde regelingen (denk aan de toeslagen);
  • Op deze manier kunt u de belastingdruk enigszins sturen.

Wel is het zo dat de extra afschrijving wel ten koste kan gaan van de solvabiliteit: het resultaat is immers lager dan zonder de extra afschrijving.

Meer weten hoe deze regeling voor u uitpakt? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Frans van Wieren,
Van Wieren en Vellinga Dokkum

Frans van Wieren
Frans van Wieren

Frans van Wieren, Adviseur en Accountant bij Van Wieren en Vellinga in Dokkum. Frans is 56 jaar en is één van de 2 oprichters van dit accountantskantoor. Sinds 2004 zijn we gevestigd aan de Zuiderschans in Dokkum. Een prachtig kantoorpand en goed bereikbaar. We vinden het ook belangrijk regelmatig bij de klant aan de keukentafel te zitten en komen graag naar Ameland!

Artikelen: 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *