Column | Hypotheekrenteaftrek

Voorheen was het gebruikelijk én voordelig om de hypotheekrenteaftrek bij die partner in de aangifte inkomstenbelasting te vermelden die het hoogste inkomen had. Want op die manier kreeg je het meeste belastinggeld terug.

Toen werd zowel het eigenwoningforfait als de hypotheekrenteaftrek meegenomen tegen het hoogste tarief in die aangifte.

Dat is tegenwoordig anders.

Het eigenwoningforfait wordt belast tegen het hoogste tarief (tot een inkomen van € 73.031 (2023) tegen 36,93%, daarboven tegen 49,50%. Maar de hypotheekrente wordt afgetrokken tegen een vast percentage van 36,93%.

Zeker wanneer één van de partners een inkomen heeft van meer dan € 73.031 (2023) en de ander niet, kan het voordelig zijn de eigen woning mee te nemen in de aangifte van de minstverdienende partner.

Maar er is nog iets.

Dat heeft te maken met de heffingskorting. Dat is een korting op de te betalen inkomstenbelasting. Bij zowel de algemene heffingskorting als ook de arbeidskorting geldt het systeem: hoe hoger het inkomen, hoe lager de korting.

Dat betekent in het gunstigste geval dat het eigenwoningforfait tegen een lager tarief wordt belast én dat de heffingskorting hoger is. Met andere woorden: de moeite waard om hier iets meer aandacht aan te besteden dan voorheen, toen het eigenlijk altijd voordeliger was om de eigen woning mee te nemen bij die partner die het hoogste inkomen had.

Meer weten? Vraag onze adviseurs.

Frans van Wieren, Van Wieren en Vellinga, Dokkum

Frans van Wieren
Frans van Wieren

Frans van Wieren, Adviseur en Accountant bij Van Wieren en Vellinga in Dokkum. Frans is 56 jaar en is één van de 2 oprichters van dit accountantskantoor. Sinds 2004 zijn we gevestigd aan de Zuiderschans in Dokkum. Een prachtig kantoorpand en goed bereikbaar. We vinden het ook belangrijk regelmatig bij de klant aan de keukentafel te zitten en komen graag naar Ameland!

Artikelen: 5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *