Collegeprogramma Ameland gepresenteerd

BALLUM – Het college van Ameland, bestaande uit de burgemeester en de wethouders van Ameland’82, CDA en VVD, heeft eindelijk zijn collegeprogramma rond. Het werd ter kennisgeving naar de raad gestuurd en openbaar gemaakt.

Twee uitgangspunten speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van het akkoord: vertrouwen en respect voor elkaar en voor elkaars meningen en het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Daarnaast vindt het college dat er ruimte moet zijn voor andere meningen en standpunten. Met dat in het achterhoofd kiezen de coalitiepartijen voor een proces van vernieuwing in de Amelander politieke structuur. Daarbij zijn een aantal speerpunten zwart op wit gesteld. Er moet een andere, transparante bestuurscultuur komen, jongeren moeten meer worden betrokken bij het politieke proces, Ameland moet zijn toekomstbeeld vernieuwen en er wordt een proactieve houding van college- en raadsleden verwacht. De relatie tussen college en raad wordt beter, dat is het voornemen.

Het college zet de burger centraal, staat nadrukkelijk in het collegeprogramma. Verder wil het college het huidige beleid zoveel mogelijk voortzetten met als uitgangspunt dat de gemeente zelfstandig blijft.

Al in 2008 werd de gebrekkige communicatie tussen college en raad beschreven en werd uitgesproken respectvol met elkaar om te gaan. Zes jaar later is dat nog steeds niet voldoende uit de verf gekomen, blijkt uit de tekst van het collegeprogramma. Naar de mening van het huidige college is er een tekort aan professionele kijk op de bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden. Er is onduidelijkheid over procedures en er ontbreekt een vertrouwensband tussen college en raad. Bovenal ontbreekt het al jarenlang aan respectvolle omgangsvormen. Het college wil de mores van college en raad vervatten in een nieuw protocol. En de coalitiepartners overwegen een eigen nieuwsbulletin. Dat moet objectief nieuws van het eiland brengen en een positief imago uitlichten.

Alle goede bedoelingen weerhouden Piet IJnsen (ABA) er niet van te verzuchten dat hij niet hoog opgeeft over dat vertrouwen en respect. “Dat hebben we gezien, na de verkiezingen.” Irma Marinus (PvdA) noemde de zinsnede over vertrouwen en respect “Uit ons hart gegrepen.” Marinus noemde ook de plannen in het coalitieprogramma mooie plannen die geld kosten: fietspad langs de Kooiweg, plannen voor het vliegveld, uitbreiding De Vleijen, ruiterroutes, MTB-routes, verbeteren passantenhaven. Zij zoekt het liever in andere prioriteiten. “Dat geld kan beter besteed worden aan ouderenzorg.”

Rudolf Teuben (A’82) bespeurt enig cynisme in de opmerkingen van IJnsen en Marinus. Wat hem betreft is het collegeprogramma juist een handreiking om respectvol met elkaar om te gaan en dat gebaar van goede wil valt bij hem wel goed.

André Tuil legt het VVD standpunt uit. Hij is content met het collegeprogramma en vindt dat Ameland niet al zijn kaarten op ouderenzorg moet zetten. Ameland verdient zijn brood met toerisme en de gemeente moet niet stroppen met daarin te investeren.

Wat Dirk Brouwer betreft is Ameland altijd heel coulant geweest voor de minder bedeelde eilanders. "Daar heb ik wel een goed gevoel bij." Brouwer zegt ook: “We moeten blijven investeren.” Als eerste worden de strandovergangen aangepakt en dat, zegt de A'82-fractievoorzitter, zijn de “leuke dingen die op de begroting staan.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *