College Ameland reageert op adviesaanvraag Wagenborg

Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) heeft een adviesaanvraag gestuurd over de voorgenomen structurele aanpassing van de dienstregeling naar en van Ameland en Schiermonnikoog. Het college heeft hierop een advies uitgebracht op de twee punten: de voorgestelde wijziging van de dienstregeling en het handhavingsverzoek voor enkelvoudig gebruik van de vaargeul.

WPD stelt een zeer ingrijpende aanpassing van de dienstregeling voor, omdat passeren van schepen langs de vaarroute steeds moeilijker wordt. Deze voorgenomen aanpassing heeft grote impact op de leefbaarheid en de economie van het eiland. De bereikbaarheid loopt aanzienlijk terug, zowel voor passagiers als voertuigen. Dit raakt alle eilander bewoners, bedrijven en bezoekers. Het is voor de leefbaarheid op Ameland van groot belang om de dienstregeling zoveel mogelijk in stand te houden en zorg te dragen dat de veerboot veilig kan varen.

Begrijpelijkerwijs is er veel onrust ontstaan onder de eilander bevolking en ondernemers. Zij zijn volledig afhankelijk voor de verbinding met de vaste wal. Wij zijn van mening dat eilanders een mogelijkheid moeten hebben om op korte termijn een overtocht te reserveren en dat een prioriteitsvolgorde op zijn plaats is, waarbij personen en bedrijven die van de veerdienst afhankelijk zijn adequate prioriteit krijgen.

Het college ziet dat de vaargeul verslechtert en dat er dringend een toekomstbestendige oplossing nodig is. Tegelijkertijd verkeert de geul al jaren in een zorgelijke staat en wordt er tot op de dag van vandaag gevaren. Het college vraagt zich af of er geen alternatieven zijn met een kleinere impact dan de nu voorgestelde dienstregeling. In de voorgestelde dienstregeling wordt opnieuw uitgegaan van een 60 minutencyclus. Deze cyclus wordt op dit moment al niet gehaald. Al vanaf 2017 verzoekt de gemeente in zijn adviezen om een 75 minutencyclus in te voeren. Dat bevordert de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Het advies van het college is dan ook om de voorgestelde wijziging van de dienstregeling niet in te laten gaan.

Wat betreft het enkelvoudig gebruik van de vaargeul en een inhaalverbod voor alle schepen, is het advies van het college ook negatief. Een exclusief alleenrecht van de vaargeul, waar WPD om vraagt, is onwenselijk. De vaarweg moet ook ten dienste staan van andere gebruikers, aangezien de Waddenzee openbaar vaarwater is.

Het college geeft Wagenborg Passagiersdiensten in overweging om het verzoek in te trekken en in plaats daarvan met betrokken partijen in gesprek te gaan over de borging van een veilige vaart.

Burgemeester Leo Pieter Stoel: “In wezen willen we allemaal hetzelfde; Ameland op een veilige manier bereikbaar houden op de huidige wijze. Om dat te bereiken is het belangrijk dat alle partijen samenwerken om een duurzame oplossing te vinden”.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *