College Ameland pakt vliegveld aan

BALLUM – Ameland gaat het vliegveld in Ballum aanpakken. Het college van B&W heeft de afgelopen maanden de ontwikkeling van het vliegveld Ameland Airport geëvalueerd. Voor de plannen uit 2013 om op het vliegveld náást de luchtvaartfunctie ook andere publieksgerichte functies mogelijk te maken, was de afgelopen jaren weinig belangstelling. Het college stelt nu voor om de extra functies achterwege te laten, de gebouwen te moderniseren en de beeldkwaliteit te verbeteren. Het vliegveld wordt daarmee in de nabije toekomst een aantrekkelijke en gastvrije locatie voor luchtvervoer en vliegsport. 

In 2013 constateerde de gemeenteraad al dat er op het vliegveld wat moest gebeuren. Destijds stelde de raad dat aan de oostkant van het vliegveld ook gebouwen met andere functies een plek moesten kunnen krijgen. In het Coalitieakkoord 2020-2022 is echter afgesproken dat nut en noodzaak van de extra functies eerst geëvalueerd moet worden. Deze evaluatie is inmiddels uitgevoerd en het college wil op grond hiervan een realistische ontwikkeling in gang zetten. Kwaliteitsverbetering is het sleutelwoord. 

Renoveren of nieuw bouwen 

In de toekomst willen burgemeester en wethouders alleen luchtvaartgeoriënteerde bebouwing toestaan op het vliegveld. Dat is in lijn met de afspraken in het coalitieakkoord. Tegelijk moet de beeldkwaliteit verbeterd worden. Dit houdt onder meer in dat de particuliere hangaar wordt vervangen. Het college is hiervoor in gesprek met de eigenaar. De overige gebouwen zijn in eigendom van de gemeente en zijn in redelijke staat, maar inmiddels wel bijna veertig jaar oud. Op termijn moeten deze gebouwen worden vervangen; onderzocht wordt of renovatie met beperkte nieuwbouw de voorkeur heeft of volledige nieuwbouw. Eind 2021 kan de gemeenteraad hier een besluit over nemen. Voorafgaand aan de besluitvorming in de raad zal het college de huidige gebruikers en andere betrokkenen in de gelegenheid stellen om hun wensen en ideeën kenbaar te maken. 

Bestemmingsplan 

Het Amelandse vliegveld valt onder het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. In het nieuwe bestemmingsplan zal ook rekening worden gehouden met een beperkte horecavoorziening voor overdag, een hangaar voor particuliere eigenaren van vliegtuigen (voor zover daar behoefte aan is) en de wettelijk verplichte stallingruimte voor een brandweerauto op het vliegveld. 

De planologische procedure voor een vliegveld moet voldoen aan strengere eisen dan normaal. Voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld door de gemeenteraad, moeten Provinciale Staten een zogeheten Luchthavenbesluit vaststellen. Dat besluit is nodig om een luchthaven te mogen exploiteren. Die uitgebreide procedure zal de gemeente op korte termijn starten. 

Kleiduifschieten 

Wanneer de gemeente als exploitant van de luchthaven naast de luchtvaartactiviteiten incidenteel ook nog andere activiteiten wil toestaan, zoals bijvoorbeeld het kleiduifschieten, is nog een vervolgprocedure nodig die de veiligheid van de vliegoperaties waarborgt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, moet een ‘Verklaring veilig gebruik’ afgeven. Pas als de ILT deze verklaring heeft afgegeven, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan met de toegevoegde bestemming ‘Schietbaan’ vaststellen. 

Het college is bereid deze procedure op te starten en heeft het bestuur van de schietvereniging hierover geïnformeerd. De schietvereniging zou dan maximaal zes keer per jaar buiten het broed- en toeristenseizoen gebruik kunnen maken van de huidige locatie in de noordoosthoek van het vliegveld. De eerdere plannen om ruimte voor de schietvereniging te reserveren aan de oostzijde van het vliegveld komen daarmee te vervallen. In 2018 trok het toenmalige college een omgevingsvergunning voor deze locatie in, nadat een groot aantal bezwaren tegen de vergunning was ingebracht. 

Ameland Airport is een belangrijke voorziening op Ameland, schrijft de gemeente. Jaarlijks vinden er zo’n 4300 vliegbewegingen plaats in het kader van rondvluchten, parachutespringen en zweefvliegen. Daarnaast worden per jaar circa 170 helikoptervluchten uitgevoerd voor zieken- en ongevallenvervoer en andere noodsituaties. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *