Collectanten Ameland voor Dierenbescherming gezocht

NES – In de week van maandag 29 september tot zaterdag 4 oktober (Amelander herfstvakantie) wordt er op Ameland collecte gelopen voor de dierenbescherming.
De Dierenbescherming krijgt geen subsidie van de overheid. Zij zetten zich al ruim 140 jaar in voor het welzijn van álle dieren in Nederland. Daarvoor zijn zij niet alleen afhankelijk van het werk van vele vrijwilligers, maar ook van contributies en donaties van leden, nalatenschappen en natuurlijk van de opbrengst van de jaarlijkse collecte rond 4 oktober, Werelddierendag!

De opbrengst van de collecte wordt lokaal besteed en komt dus direct ten goede aan dieren in onze regio. Door heel Nederland kunnen ze collectanten gebruiken. Dus als je direct iets wilt betekenen voor de dieren in onze regio, meld je dan aan als collectant! Zo kun je je steentje bijdragen aan het bestrijden van dierenleed en je bepaalt zelf hoeveel tijd je eraan wilt besteden. Een uurtje collecteren in de eigen buurt levert als snel € 50,- op.

Kijk voor meer informatie op www.dierenbescherming.nl/collecte

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *