Collectant collecteert tijdens vakantie Ameland

NES – Medewerkster van de Maag Lever Darm Stichting Sietske van der Vijgh uit Amersfoort, collecteert op Ameland. Ze werkt sinds kort bij de Maag Lever Darm Stichting. De meeste medewerkers zetten zich naast hun gewone werk ook nog in hun vrije tijd in voor de stichting. "Ik wou daar graag aan mee doen," zegt Van der Vijgh. "Collecte lopen vind ik leuk, omdat het een actieve bezigheid is en je in contact komt met mensen. Probleem was wel dat ik tijdens de collecteweek in mei op vakantie ben, maar dat is inmiddels opgelost. Ik ga collecte lopen op onze reisbestemming, namelijk Ameland. Samen met mijn man Peter, dus nog gezellig ook! We maken er een dagje uit van." 

Van der Vijgh collecteerde dinsdagavond onder meer in Nes, in de Van der Stratenweg en Paasduinweg. Ze nam contact op met de organisator op Ameland, die in Hollum woont, en haalde de bussen op. "Leuk om de vrijwilligers op Ameland eens te ontmoeten!" Dat ze collecteert in Nes komt heel goed uit, want in dat dorp waren dit jaar geen collectanten te vinden. De collecte voor MDL Stichting is van 6 tot en met 11 mei.

Sietske en Peter van der Vijgh vertrekken vrijdag weer. Ze hebben een paar heerlijke dagen gehad en veel gefietst, ondanks het wat druilerige weer. Morgen wordt de collectebus weer terug naar Hollum gebracht. Hoeveel haar collecte heeft opgebracht weet ze niet, want de bus is verzegeld. Het kan zijn dat er nog meer in de bus komt, want ze heeft aan Wagenborg gevraagd of ze vrijdag op de terugreis op de boot mag collecteren. Als dat lukt, dan gaat de bus mee naar Amersfoort en brengt ze hem naar het inleverpunt.

"Alle kleine beetjes helpen!" zegt Van der Vijgh over haar bijdrage.

Ook collectant worden? Aanmelden kan via deze link. Voor nu of volgend jaar.

Bijna kwart Nederlanders kampt met problemen spijsverteringsstelsel

Bijna 1 op de 4 Nederlanders heeft maag-, darm- of leverproblemen. Het gaat om ruim 3,7 miljoen mensen. Dit blijkt uit onderzoek van Maag Lever Darm Stichting dat is uitgevoerd door het RIVM op basis van de meest recente en beschikbare cijfers van 2017. Ook laten de cijfers zien dat 15.000 mensen overlijden met een maag-, darm- of leveraandoening als onderliggende oorzaak. Dat is 10% van de totale sterfte. De zorguitgaven voor deze aandoeningen en ziekten bedragen bijna 3,3 miljard euro.

Bijna 60% van de mensen met maag-, darm- en leverproblemen is vrouw en ruim 40% man. De problemen kunnen erg verschillen qua ernst. Ze kunnen redelijk onschuldig zijn, zoals infecties aan het maag- darmkanaal tot zeer ernstig. Voorbeelden daarvan zijn chronische ontstekingsziektes en kanker van een van de spijsverteringsorganen. Ook is er variatie in tijdsduur van de problemen: van een paar dagen tot meerdere jaren.

Klachten serieus nemen

Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting: ‘We zijn geschrokken van de 3,7 miljoen diagnoses bij de huisarts. Als je als Nederlander kanker krijgt, is de kans het grootst dat dit in één van de spijsverteringsorganen voorkomt. Daarnaast ontvangen honderdduizenden patiënten zorg bij een medisch specialist. Allemaal situaties die ook nog eens gepaard gaan met angst, schaamte, pijn, onzekerheid, eenzaamheid, onmacht en sterfte. We werken hard aan oplossingen, maar deze cijfers onderstrepen dat we als maatschappij het spijsverteringsstelsel serieus moeten nemen. Dat gaat niet alleen om vitale organen als je slokdarm, maag, lever, alvleesklier en darmen, maar ook over wat je eet, drinkt en hoeveel je beweegt.’

Medisch specialistische zorg

Ruim 625.000 mensen in Nederland hebben medisch specialistische zorg voor een MDL-aandoening gekregen. De meeste patiënten gingen naar de specialist in het ziekenhuis voor aandoeningen aan de dikke en dunne darm (zoals voor chronische darmontstekingsziekten als de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa), appendix en anus.

Sterfgevallen

Ruim 15.000 mensen overleden door MDL-aandoeningen. Het grootste deel van deze mensen (bijna 13.000) overleed aan kanker van het spijsverteringsstelsel. Meestal gaat het dan om darmkanker. Van alle vormen van kanker, komt kanker aan een onderdeel van de spijsvertering het meeste voor. Meer mannen dan vrouwen sterven aan kanker van het spijsverteringsstelsel.

Zorguitgaven

De zorguitgaven die zijn gemoeid met MDL-aandoeningen bedroegen in 2015 bijna 3,3 miljard euro. Een groot deel hiervan bestaat uit zorguitgaven voor kanker van het spijsverteringsstelsel (800 miljoen euro). Op jongere leeftijd hangen de kosten vooral samen met hepatitis en infecties aan het maag- darmkanaal. Darmkanker zorgt op oudere leeftijd voor de hoogste zorguitgaven.

Tool: “MDL artsen geven aan dat er een link bestaat tussen diverse algemene spijsverteringsproblemen en het ontwikkelen van spijsverteringskanker. Extra belangrijk dus dat er ook echt aandacht is voor de chronische ziekten”.

Toekomst

Het RIVM berekende op basis van alleen demografische ontwikkelingen wat de verwachting voor 2030 is. Daaruit blijkt dat in 2030 10% meer mensen bij de huisarts bekend is met problemen aan maag, lever of darm. Dit komt vooral door de vergrijzing. Het aantal gevallen kanker van het spijsverteringsstelsel neemt op basis van deze berekening met 25% toe.

“Mogelijk liggen deze percentages nog hoger. Dit komt door de toenemende ongezonde leefstijl. Hierdoor neemt obesitas toe en stijgt de kans op spijsverteringsziekten in het algemeen en leververvetting in het bijzonder,” aldus Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting.

Aandacht voor spijsvertering

Tussen 6 en 11 mei vraagt de Maag Lever Darm stichting extra aandacht voor het spijsverteringsstelsel. De stichting start dan een landelijke langlopende campagne waarin het bewustzijn rondom het spijsverteringsstelsel centraal staat. Ook wordt de collecteweek gehouden. Met de opbrengst daarvan faciliteert Maag Lever Darm Stichting onderzoek en geeft het voorlichting met als doel de gezondheid van Nederland te verbeteren.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *