Cliënten HH1 Ameland geïnformeerd

BALLUM – De cliënten die gebruik maken van hulp bij de huishouding op niveau 1 hebben de informerende brief van de gemeente ontvangen. De algemene strekking van de brief is als volgt:

“Per 1 januari 2015 gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) in. De Wmo 2015 heeft gevolgen voor de hulp bij het huishouden op niveau 1 (HH1, regulier schoonmaakwerk). De gemeenten in Noordoost Friesland, waaronder de gemeente Ameland, hebben besloten om de voorziening hulp bij het huishouden op niveau 1 (puur het schoonmaakwerk) niet meer toe te kennen. Deze wijziging is onafwendbaar, aangezien het Rijk veel minder geld beschikbaar stelt voor hulp bij het huishouden.

Vanaf 2015 is het beleid erop gericht om burgers met complexe zorg te kunnen blijven ondersteunen. Hulp bij het huishouden op niveau 2 (structurering van het huishouden) blijft wel een voorziening op grond van de Wmo.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat er meer een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van burgers om samen met ondersteuning van familie, buren of andere naasten in hun omgeving het schoonmaken van de woning te regelen."

De gemeente meldt verder: "Inwoners van Ameland die direct met deze veranderingen te maken hebben, hebben van de gemeente een brief ontvangen. In de brief wordt uitgelegd wat dit voor gevolgen heeft voor hun indicatie hulp bij het huishouden. Ook worden in de brief suggesties (alternatieven) geboden m.b.t. wie kan helpen bij het vinden naar een oplossing en hoe/waar de burger zelf de algemene voorziening hulp bij het huishouden (particulier) kan regelen."

lees hier ook over de veranderingen in de Wmo

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *