Charmeoffensief van VolkerWessels

BALLUM – Voor- en tegenstanders van wellness op de plek van Aqua Plaza klimmen in de pen. Het resultaat is ingezonden brieven, reacties op ingezonden brieven, een video die raadsleden wil overtuigen en een brief aan het gemeentebestuur van Ameland. Maandagavond 28 augustus behandelt de gemeenteraad de bestemmingsplanwijziging voor het gebied waarop de koepels van het voormalige subtropische zwemparadijs staan te verkommeren, het terrein naast en achter Hotel Noordsee aan de Strandweg bij Nes.

Dick Boers, lid van de Raad van Bestuur van VolkerWessels, start op de valreep een charmeoffensief en stuurt de raad en b&w een brief met een aanbod tot duurzame samenwerking. Boers stipt een aantal mooie projecten aan.

“Geacht college, geachte gemeenteraad,

Onder dankzegging voor uw uitnodiging om persoonlijk kennis te maken en de stand van zaken inzake het raadsvoorstel ten behoeve van wellness-resort te bespreken, vragen wij uw aandacht voor het volgende. ln ons overleg van 22 augustus jl. is nogmaals van beide kanten geconstateerd dat het plan zoals het nu voorligt voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde kaders. Objectief en in het kader van behoorlijk bestuur is er geen reden voor de raad om a.s. maandag tegen het voorliggende plan te stemmen.

Van uw kant is vervolgens aangegeven dat een aantal niet-planologische aspecten een rol spelen bij sommige fracties. Vraag van u aan ons als initiatiefnemer was of wij nog mogelijkheden zien om aan deze veel gehoorde zorgen tegemoet te komen. De zorgen hebben met name betrekking op het idee bij nogal wat Amelanders dat het project wordt gerealiseerd door een groot concern van vaste wal. Dit gegeven zou ertoe leiden dat Amelanders het gevoel hebben geen zeggenschap meer te hebben over hun eigen eiland.

Bij deze een positief antwoord op uw verzoek. Zoals ook vanochtend gezegd, hechten wij als VolkerWessels aan de lokale verankering van onze projecten en het samenwerken met lokale partners. Dit geldt zeker ook voor Ameland, waar het wellness-plan an sich al geen kortlopend traject genoemd kan worden en waar wij samen met Kontour en Westcord in de afgelopen periode al het nodige hebben gedaan om de wensen van Amelanders ten aanzien van het Wellness-plan te incorporeren. Maar we kijken op basis van voortschrijdend inzicht graag naar wat we nog meer kunnen doen of toezeggen.

Met dat in gedachte zeggen wij toe dat wij, net als bij de reeds gerealiseerde projecten op Ameland, lokale bedrijven maximaal zullen betrekken bij de realisatie van het wellnessproject. Ook zijn wij graag bereid te onderzoeken hoe de Amelanders betrokken kunnen worden met de exploitatie van het wellness-complex, zoals bijvoorbeeld ook is gebeurd bij de AEC. Daarnaast onderzoeken we graag met Amelanders of een beleggersparticipatieprogramma in eniger vorm tot de opties behoort. Een andere mogelijkheid voor een meer duurzame samenwerking is het inbrengen van kennis en knowhow vanuit ons concern ten aanzien van de (snelle) realisatie van, bijvoorbeeld goedkope starterswoningen, (on)mogelijkheid van een aanlegsteiger in Hollum ten behoeve van recreatievaart, huisvesting van personeel en onze expertise ten aanzien van het verduurzamen van bestaande woningen.

Graag werken wij met u bovengenoemde thema's verder uit en worden deze vastgelegd in de te sluiten anterieure overeenkomst welke, zoals gebruikelijk, tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.”

Dossier Aqua Plaza

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *