Centra Jeugd en Gezin

LEEUWARDEN – Provincie Fryslân en de Friese gemeenten gaan zich gezamenlijk inzetten voor de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin in Fryslân. Dat hebben ze vandaag bekrachtigd met de ondertekening van een convenant waarin zij afspraken hebben gemaakt hoe die ontwikkeling plaats moet vinden en hoe zij daarin samenwerken. De centra moeten in 2011 gerealiseerd zijn.

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) zijn door minister Rouvoet bij zijn aantreden gelanceerd. Ze moeten een plek worden waar kinderen en ouders met vragen en problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien, snel geholpen kunnen worden. In Fryslân was reeds ervaring met dergelijke informatiecentra opgedaan in het project Jong in Fryslân (JIF). Dat project startte in 2005 met als doel een goede aansluiting tussen geïndiceerde jeugdzorg en preventief gemeentelijk jeugdbeleid te creëren. Tachtig procent van de Friese gemeenten participeerde in Jong in Fryslân.

Jong in Fryslân wordt op 31 december 2008 beëindigd. De CJG’s komen daarvoor in de plaats. Elke gemeente is wettelijk verplicht een CJG te realiseren. Het convenant dat vandaag ondertekend is, moet ervoor zorgen dat die CJG’s in Fryslân een succes worden en dat ze goed op elkaar zijn afgestemd. Daarvoor zijn in het convenant uitgangspunten vastgelegd.

Gedeputeerde Tineke Schokker-Strampel vindt de zorg voor de Friese jeugd een belangrijk aandachtspunt. Zij wil dat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze opgroeien tot zelfredzame en sociale burgers. De gedeputeerde ziet daar een centrale rol weggelegd voor de CJG’s. In de CJG’s participeren diverse onder andere jeugdzorg- en jeugdhulporganisaties, hulpverleningsdiensten, politie en openbaar ministerie en het onderwijs.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *