CDA Fryslân wil zorgvuldige afweging Holwerd aan Zee

LEEUWARDEN – De CDA Statenfractie wil een zorgvuldige afweging van de plannen voor Holwerd aan Zee. Omdat volgens de fractie een aantal zaken nog onvoldoende duidelijk is en niet goed uitgewerkt, wil ze daar eerst helderheid over. De fractie wil uiterlijk dit najaar duidelijkheid over o.a. de begroting, het beheer, eigendom en onderhoud en de ruimtelijke consequenties, waarna een afgewogen besluit kan worden genomen.

“Wat onze fractie betreft kan het plan voor Holwerd aan Zee verder worden uitgewerkt. Een gedurfd initiatief als dit, van onderop met zoveel draagvlak en uitstraling naar de regio verdient waardering en respect, maar ook een zorgvuldige afweging. We moeten emotie en ratio scheiden en met gezond verstand kijken naar wat nu voor ligt ter besluitvorming. De toekomst voorspellen kan niemand, maar voor een definitief oordeel over het plan is meer inzicht op onderdelen van het plan nodig. Daarnaast is de informatievoorziening richting Staten te beperkt om een goede afweging te kunnen maken”, aldus fractievoorzitter Aebe Aalberts.

Het CDA wil dat er duidelijke afspraken komen over wie verantwoordelijk is voor het eigendom, beheer en onderhoud van dit natuur- en recreatieproject. Uitgangspunt daarbij is dat financiering plaatsvindt vanuit een gezamenlijke “beheerpot” die gevuld wordt door zowel de overheden als het bedrijfsleven. Ook heeft de partij vragen over de betrokkenheid van de direct belanghebbende agrariërs in het gebiedsproces, dat in 2021 speciaal voor Holwerd aan Zee is ingezet. Dit gebiedsproces moet leiden tot een integrale agenda voor het gebied, inclusief de gevolgen van het plan Holwerd aan Zee voor het hele gebied, de natuur en verzilting. Daarnaast wil de fractie meer inzicht in de geschetste visie op de recreatieve mogelijkheden en een nadere uitwerking van de opbrengsten uit de slibverwerking. Tenslotte vraagt het CDA om een uitwerking van de taken, rollen en deelnemers van de dorpscoöperatie die de regie moet voeren over beheer en onderhoud van het binnendijks gelegen gebied en de vaargeul.

Op 22 februari besluiten provinciale staten over het doorgaan naar de volgende fase van het plan Holwerd aan Zee. Dit najaar nemen de staten een besluit over het al dan niet definitief doorgaan van het project. Het CDA wil dat de genoemde punten in dat voorstel worden meegenomen.

Door CDA Fryslân

→ Tik Holwerd aan Zee in bij ZOEKEN om meer over dit project te lezen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *