CDA Fryslân wil verbod zonneparken op landbouwgrond

REGIO – Woensdag 27 september spreekt de Staten over een door het CDA ingediend voorstel om geen zonneweiden meer toe te staan op landbouwgrond, zoals ook is opgenomen in het bestuursakkoord “oparbeidzje foar Fryslân”.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat zonneparken op landbouwgrond niet langer toegestaan zijn en dat voor de keuze van nieuwe ‘zonneparken’ de zogenaamde ‘zonneladder-methodiek’ gebruikt blijft worden. Het nieuwe beleid hieromtrent laat echter nog op zich wachten en is nog niet vastgesteld door Provinciale Staten.

Daarom roept de fractie Gedeputeerde Staten op om zo snel mogelijk het huidige beleid aan te passen op basis van de teksten in het bestuursakkoord. Daarnaast roept het voorstel ook op om participatie van omwonenden zo goed mogelijk te verankeren in het beleid en gemeenten actief te informeren.

Statenlid Karin van der Velde: “het is belangrijk dat landbouwgrond ook voor de landbouw beschikbaar blijft. Voor zonnepanelen kan eerst ook gekeken worden om deze bijvoorbeeld op de nog lege daken te plaatsen, op overkappingen van parkeerplaatsen of andere braakliggende gronden te plaatsen”.

 

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 806

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *