CDA Fryslân kiest voor realisme in ganzenaanpak

LEEUWARDEN – Het ganzenprobleem heeft al lange tijd aandacht in de Friese samenleving. Sinds 2002 is de populatie ganzen in Nederland zo gegroeid dat we inmiddels drieënhalf keer zoveel ganzen opvangen dan volgens internationale verplichtingen moet. Hierdoor ondervinden boeren veel schade van het miljoen ganzen dat ieder jaar in Friesland overwintert. Hun land wordt over begraasd en vermindert daardoor van kwaliteit. Voor het CDA is het terugdringen van deze schade het belangrijkste punt in de discussie.

Inmiddels werkt Statenlid Fernande Teernstra tien jaar aan het ganzendossier, met hart voor de zaak. Provincie, natuurorganisaties, boeren en jagers hebben in deze periode veel gepraat om een oplossing te vinden. De belangen liggen daarbij ver uit elkaar. Het CDA was altijd voorvechter van het idee om als politiek het probleem van de ganzenschade te beheersen, maar ondanks onze inzet is dat helaas nog niet gelukt. De schade blijft toenemen, daarom is het nu tijd om in actie te komen om de schade echt terug te brengen. Onze boeren moeten uit de brand(ganzen) geholpen worden!

 

Op 12 juli ligt de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 voor in de vergadering van de Provinciale Staten. Het CDA kan zich hier in grote lijnen in vinden. Er zit voor alle partijen iets in.  Daarom is dit voorstel het hoogst haalbare, zeker gezien alle tegengestelde belangen. Ganzen hebben en houden een plek in Friesland. Maar het CDA vindt wel dat alle mogelijkheden om schade terug te dringen moeten worden benut. De winterrust voor ganzen verdwijnt, dus ze mogen de hele winter verjaagd worden naar kleiner maar robuuster foerageergebied. Daarnaast worden verjaagmogelijkheden zoveel mogelijk verruimd.

 

Ook wordt een eigen inspanning verwacht van boeren om de  schade met 5 tot 10 procent te reduceren. Lukt dit niet, dan gaat de schadevergoeding buiten de foerageergebieden omlaag van 80% naar 50%. Het CDA is kritisch over deze zogenaamde bonus/malus regeling en zet zijn vraagtekens bij de handhaving ervan. Het verlagen van de vergoeding kan alleen als laatste middel worden ingezet als er na evaluatie en overleg met de betrokken geen andere mogelijkheden zijn. En het mag al helemaal niet zo zijn dat de vergoeding omlaag gaat in het geval van overmacht, bijvoorbeeld bij vogelgriep. CDA zou ook graag zien dat de jaagtijden worden verruimd met een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang. Op die manier kan er efficiënter gejaagd worden.    

 

Het is goed om naast inzet op schadebeperking ook naar andere oplossingen te blijven kijken. Mogelijk dat de nog niet afgeronde proef met lasers kan bijdragen, of het kijken naar gewassen die minder aantrekkelijk zijn voor ganzen.

 

Duidelijk is dat de oplossing die voorligt voor alle partijen pijnpunten heeft. Dit complexe probleem kan echter niet met een enkelzijdige benadering opgelost worden. Daarom vind ik het nu tijd om de benoemde acties door te zetten. Het CDA kiest hiermee voor een realistische oplossing voor alle partijen. Oan’t wurk!

Bron: CDA Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *