CDA: dijkverzwaring Ameland via Deltawet

LEEUWARDEN – De voor Ameland benodigde dijkverzwaring moet bij de Deltawet worden ondergebracht, zodat er geen natuurcompensatie op Ameland hoeft plaats te vinden. Dat concludeerde de CDA Statenfractie Fryslân tijdens een werkbezoek aan Ameland op 20 november 2009. CDA Statenfractievoorzitter Ad van der Ham: “Wij zullen hierop aandringen bij de gedeputeerde, want veiligheid is belangrijker dan de compensatie van natuur.” 

 

Bij een buitendijkse versterking van de dijk, wat op Ameland het meest logisch zou zijn, moet de natuur die daardoor verloren gaat worden gecompenseerd. Een verbreding van de dijk landinwaarts betekent een verlies van veel boerengrond. Beide opties zijn voor het eiland moeilijk te realiseren. Het onderbrengen van de dijkverzwaring bij de Deltawet is een oplossing die breed werd gedragen door zowel de eilanders, de CDA Statenfractie en CDA Tweede Kamerleden Rikus Jager en Rendert Algra, die allen aanwezig waren tijdens een politieke bijeenkomst ’s avonds.

 

Tijdens deze bijeenkomst werd er door de eilanders stevige kritiek geleverd op de voorgenomen gasboring op Ameland. De eilandbewoners vinden dit niet op Ameland passen. Daarnaast voerden zij als argument aan dat enkele gedeelten van het eiland onder strenge Natura 2000 regels gaan vallen. Het is in die gebieden afwachten wat daar nog kan en mag; het zou dan erg vreemd zijn als er wél gasleidingen kunnen worden aangelegd en boorputten mogen worden gegraven. Rendert Algra adviseerde de aanwezigen om hun bezwaren niet via een brief maar door middel van een petitie kenbaar te maken aan de politici in Den Haag.

 

Veel vragen waren er ook over de gevolgen van het aanwijzen van de duinen tot Natura 2000 gebied. De bewoners hebben hier veel zorgen over; er is vooral onzekerheid over de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijven. Fernande Teernstra vertelde dat nieuwe ‘Crisis- en Herstelwet’ ruimte geeft aan ondernemers die hun bedrijf willen moderniseren. Zowel Rikus Jager als Fernande Teernstra beloofden om dit onderwerp goed in de gaten te houden, en zullen in het voorjaar nogmaals naar Ameland komen om hierover te spreken.

Bron: CDA Statenfractie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *