CDA Ameland pleit voor lage toeristenbelasting

NES – CDA Ameland pleit voor aanpassing van de toeristenbelasting voor groepsverblijven en aanverwante bedrijven. Maandag 7 september 2020 wordt de Kadernota gemeente Ameland behandeld in de commissievergadering. Hierin komt de toeristenbelasting aan de orde. Vanwege de huidige omstandigheden door het coronavirus worden groepsverblijven en aanverwante bedrijven onevenredig financieel hard getroffen. 

Het CDA heeft hiervoor al meerder malen aandacht gevraagd in de diverse vergaderingen van de raad en bij het college, helaas zonder resultaat.

Het College, bij monde van wethouder Faber, gaf maandag 31 augustus 2020 aan in gesprek te zijn met de vereniging van groepsverblijven Ameland, echter financiële ondersteuning/ compensatie zat er volgens de wethouder niet in.

In de komende raadsvergadering is de fractie van het CDA voornemens met het volgende voorstel te komen:

  • Trek de leeftijdsgrens op waar men een verlaagd toeristentarief dient te betalen tot 16 jaar.
  • Deze voor het seizoen 2021 vast te stellen op € 0,75 per overnachting.

Naar de mening van het CDA kunnen groepsverblijven en aanverwante bedrijven hierdoor enigszins gecompenseerd worden.

Fractie CDA Ameland 

Ingezonden mededeling van CDA Ameland 

Dossier Corona

 

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *