Cat Clubhuis en gebouwtjes Activiteitenstrand mogen blijven

BALLUM – Het clubhuis van Cat Club Ameland op het Suudwest bij Hollum en de bebouwing van de watersportbedrijven op het activiteitenstrand bij het Westerpad bij Nes, mogen permanent blijven staan.

Strandnota en amendement

De raad van Ameland heeft maandagavond de Strandnota aangenomen waarin staat hoe de gemeente om wil gaan met het strand en welke bebouwing het wel en niet toe wil staan. PvdA en Algemeen Belang Ameland dienden een amendement in die de gedoogsituatie op het Suudwest wil legaliseren en tegelijkertijd extra parkeervoorziening en duinovergang bij het Westerpad en permanente bebouwing ten behoeve van het activiteitenstrand af wil kappen. Het amendement haalde het met 7 tegen 4 stemmen niet. Het illegaal jaarrond laten staan zou met het amendement worden beloond, meent Rudolf Teuben (A’82). Het raadslid wil geen rechtsongelijkheid. “We kunnen niet rechtvaardigen om voor de één wel permanente bebouwing toe te staan en voor de ander niet.” Piet IJnsen (ABA) meent dat beide situaties niet met elkaar te vergelijken zijn. “De Cat Club is gedoogd voor permanent.” Wat betreft het Westerpad is juist met de Natuurcamping van Staatsbosbeheer afgesproken dat daar niet meer verkeersbewegingen zouden komen. Irma Marinus (PvdA) bepleit nog het strand als open ruimte: "Wat weg is krijg je nooit weer." ABA en PvdA moesten desondanks het hoofd buigen voor de meerderheid.

Permanente vergunning

Bij de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied kunnen het clubhuis op het Suudwest en de watersportbedrijfsgebouwen op het activiteitenstrand een permanente vergunning krijgen. De meerderheid van de raad (VVD, A’82 en CDA) wil geen onderscheid maken tussen de Cat Club bebouwing en die op het Activiteitenstrand bij het Westerpad. De mogelijkheden op beide stranden worden gelijkgetrokken.

Cat Club Ameland

Cat Club Ameland kreeg eerder van de gemeente een vrijstelling van het bestemmingsplan en een vergunning om 100 m2 te mogen bebouwen, waarvan de helft voor het gebouw en de andere helft terras. De vergunning gold alleen voor buiten het stormseizoen, van 25 maart tot en met 25 november. “De Cat Club heeft zich nooit aan de voorwaarden gehouden,” zegt wethouder Will Bakema tijdens de raadsvergadering van 25 april, bij de bespreking van het amendement op de Strandnota.

Bijzonder aan de situatie van het catamaran clubhuis is dat Rijkswaterstaat op basis van de Waterwet een vergunning heeft verleend waarbij de bebouwing jaarrond mag blijven staan.

Activiteitenstrand

Alexander Kiewiet van Ameland Adventure heeft zijn bedrijf op het Activiteitenstrand. Hij is enigszins gerustgesteld na de uitspraak van de raad. Het elk jaar weer opbouwen en afbreken van de voorziening die hij voor zijn watersportbedrijf nodig heeft doet het materiaal geen goed. Bovendien wil hij graag investeren in iets permanents en moois. Dat past wethouder Bakema als een jas: “De gemeente wil betere kwaliteit.” De Strandnota geeft wel een restrictie: het mag geen vijfde strandpaviljoen worden. Hetzelfde geldt voor de Luna Kiteschool en Beach Ameland. Alleen ondergeschikte horeca zal worden toegestaan.

Westerpad

Over de infrastructuur bij het Westerpad is de gemeente al enige tijd in overleg met Staatsbosbeheer om te bezien of er ergens in de buurt van de Natuurcamping een kleine voorziening kan worden gecreëerd voor een parkeerterrein, speciaal voor ontheffinghouders. Het is een wens van de uitbaters van het Activiteitenstrand. Bij de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied komt ook daar meer duidelijkheid over.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *