Camera’s fotograferen en tellen vliegende insecten

LEEUWARDEN – Insectencamera’s gaan helpen bij het monitoren van trends in het aantal bijen, vlinders en andere vliegende insecten in Fryslân. Vanaf 2021 doet Fryslân mee aan een driejarige pilot, waarbij het doel is een landelijk insectenmeetnetwerk op te zetten. In Fryslân gaat het om negen camera’s die verspreidt over agrarisch gebied, steden en natuur, voor drie jaar in juli en augustus vliegende insecten fotograferen.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It monitoaren kin ús goed helpe om te sjen oft de maatregels dy’t wy treffe foar de ynsekten, bygelyks fan it Natuurpact út, ek yn de praktyk goed wurkje. It jout ús ynsjoch yn hoe’t it mei bijen, hommels, miggen en oare fleanende ynsekten giet yn Fryslân. Sa kinne wy noch better ynspylje op wat der nedich is om it oantal en it ferskaat yn soarten op te helpen, bygelyks by it foarmjaan fan it Herstelprogramma Biodiversiteit op it mêd fan ynsekten.” De tellingen van dit jaar kunnen als nulmeting gelden, die te vergelijken zijn met andere tellingen. De camera’s worden in 2022 en 2023 ook in andere periodes van het jaar gebruikt om de handreiking voor het insectennetwerk te verbeteren.

Vierentwintig uur per dag maken de camera’s om de tien seconden foto’s van een gekleurd scherm waar de insecten op kunnen zitten. Ze leggen de insecten vast met software die ze kan identificeren op familie- of soortniveau, die ze telt en ook de biomassa van de insecten berekent.

Landelijk netwerk

De camera’s zijn onderdeel van het Diopsis-project van Naturalis Biodiversity Centre, EIS Kenniscentrum Insecten, Faunabit BV, Radboud Universiteit en COSMONiO, waar meerdere provincies aan deelnemen. Het doel is om een landelijk netwerk met insectencamera’s op te zetten zodat er op verschillende niveaus, provinciaal maar ook nationaal, meer inzicht komt in de insectenstand. De pilot kost de provincie 83.540 euro.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *