Business Club foar It Fryske Gea

JOURE – Om nog duidelijker aan te geven waar ze voor staat, heeft de stichting ‘Ynnatura, bedrijven voor de Friese natuur’ op donderdag 23 maart haar naam gewijzigd in ‘Business Club foar It Fryske Gea’. Met deze nieuwe naam wil de stichting nog duidelijker aangeven dat ze een netwerkorganisatie is die bedrijven verbindt met de natuur in Fryslân.

De naamswijziging van de inmiddels meer dan 25 jaar bestaande stichting werd door voorzitter Kor Bolhuis bekendgemaakt tijdens een druk bezochte bijeenkomst bij GroenLeven te Leeuwarden over hoe organisaties een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. Bolhuis: "Een nieuwe naam vraagt uiteraard ook om een nieuw beeldmerk. Gekozen is voor een afbeelding van een groen gestileerd blad waarin de vorm van een hand zichtbaar is. Dit symboliseert waar de deelnemende bedrijven in gezamenlijkheid voor staan: It Fryske Gea een helpende hand bieden bij het realiseren van projecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan het behoud van het Friese landschap waarin we met veel plezier wonen en werken. Verder is ook het beschikbaar stellen van kennis over verduurzaming een belangrijke pijler."

Volgens Bolhuis is meedoen aan de Business Club méér dan een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen: "Het betekent ook dat je deel uitmaakt van een inspirerend groen netwerk van bedrijven met hart voor de Friese natuur. En een bedrijf mag zijn betrokkenheid bij de “Business Club foar It Fryske Gea” ook best tonen. Daarom ontvangt elke deelnemer een member-wandbord om herkenbaar op te hangen bij bijvoorbeeld de ingang van het kantoor, bij de receptie of de ontvangsthal van het bedrijf." Het eerste exemplaar werd door hem uitgereikt aan Joop Andreae, business developer bij GroenLeven.

Bron Business Club foar It Fryske Gea

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *