Burgerinitiatief afvaloven ingediend

LEEUWARDEN – Woensdagochtend hebben vertegenwoordigers van de Stichting Afvaloven Nee een burgerinitiatief ingediend bij de voorzitter van Provinciale Staten John Jorritsma.
Het Burgerinitiatief werd aangeboden in aanwezigheid van diverse vertegenwoordigers van de fracties in Provinciale Staten.
In het burgerinitiatief vraagt de Stichting Afvaloven Nee aan Provinciale Staten om een openbaar debat te organiseren over het onderwerp. Hiermee wil de Stichting bewerkstelligen dat PS Omrin en de aandeelhoudende Friese gemeenten oproepen om, op basis van nieuwe feiten, steekhoudende argumenten en een ontbrekend maatschappelijk draagvlak en de wensen van 13513 mensen om in schone lucht te wonen, het omstreden besluit om een afvaloven bij Harlingen te bouwen, te heroverwegen.

Het is de tweede keer dat een burgerinitiatief wordt ingediend bij de provincie Fryslân. Voor een burgerinitiatief zijn 1500 handtekeningen nodig van stemgerechtigde inwoners van 16 jaar en ouder van de provincie Fryslân.

Verdere procedure
Na indiening van het burgerinitiatief besluiten Provinciale Staten in de eerstvolgende vergadering (d.d. 4 november a.s.) of het Burgerinitiatief op de agenda van Provinciale Staten wordt geplaatst. Voorafgaand vindt inhoudelijke toetsing van het burgerinitiatief plaats. Deze toetsing vindt plaats op basis van de verordening Burgerinitiatief Fryslân, waarin de inhoudelijke eisen aan het burgerinitiatief zijn vastgelegd.
Als PS het verzoek toewijzen, dan agenderen zij het burgerinitiatiefvoorstel om inhoudelijk te bespreken voor de eerstvolgende vergadering van provinciale staten. Dat zou de vergadering van 16 december a.s. zijn.
Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *