Burgemeester Ameland wil Waddeneiland lobbyist

BALLUM – Een lobbyist in Den Haag voor de vijf Waddeneilanden, dát zou een goede investering zijn, denkt burgemeester Gerard van Klaveren van Ameland. Zoals het er nu voorstaat haalt de Waddentoets in ieder veel te weinig uit. De vijf Nederlandse Waddeneilanden hebben nagenoeg niets aan de Waddentoets, waarmee getoetst zou worden of nieuwe wet- en regelgeving goed of juist niet goed past bij de bijzonder situatie van de Waddeneilanden. Door de geografische ligging nemen de eilanden nu eenmaal een bijzondere positie in binnen Nederland. De Waddentoets wordt te weinig ingezet en gemeenteraden van de eilanden worden niet tot nauwelijks geïnformeerd over in gang gezette trajecten en de uitkomsten daarvan.

De Waddentoets werd in 2008 ingesteld na een motie van onder meer Lutz Jacobi. Tussen de vijf Waddeneilanden, die verenigd zijn in het samenwerkingsverband De Waddeneilanden, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de provincies Fryslân en Noord-Holland werden afspraken gemaakt maar een echte toets werd het niet en de eilandsituaties kwamen in Den Haag maar niet in beeld.

De afstand tussen de Wadden en Den Haag overbrug je niet met een telefoonlijn of door e-mail contact, zegt Van Klaveren maandagavond tijdens de raadscommissievergadering, waar het onderzoeksrapport naar de inrichting en uitvoering van de Waddentoets op de agenda staat. Dat rapport werd door de rekenkamercommissie De Waddeneilanden uitgevoerd en Amelander raadsleden schrikken van de uitkomst.

“Een behoorlijk trieste zaak,” concludeert PvdA-raadslid Irma Marinus. Zij vindt dat de Waddeneilanden bij alle departementen meer in beeld gebracht moeten worden. “Dat kan alleen een lobbyist in Den Haag, een duizendpoot die van alle markten thuis is,” meent Van Klaveren. Hij wil dat graag op de agenda van De Waddeneilanden hebben, maar wacht daar nog even mee. Juist nu heeft het ministerie een onderzoeksopdracht gegeven aan organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde om de Waddentoets voor Den Haag te evalueren.

Dat rapport zal in maart of april van dit jaar klaar zijn en dan is het moment daar om er met de gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden een Waddeneilandenconferentie aan te wijden. “Dan moeten we het sterke merk Wadden koppelen aan een goede lobbyist,” neemt Van Klaveren alvast een voorschotje op die conferentie. “Laten we die trein aan het rollen brengen.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *