Bureau Jeugdzorg zoekt voorzitter

VaderdagTERHERNE – Yolanda Pluijgers zoekt namens Bureau Jeugdzorg Friesland naar een nieuwe voorzitter. Haar zoektocht strekt zich uit naar Ameland.

“De cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Friesland heeft momenteel  een tekort aan leden en is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het is een team van vrijwilligers en soms is het zo dat mensen door persoonlijke omstandigheden dit werk niet langer kunnen doen. We waren altijd trots op een behoorlijk constante bezetting,  maar momenteel is dat even anders.

Zelf vervul ik de functie van voorzitter op tijdelijke basis tot er een nieuwe voorzitter is gevonden.

Daarom doen we deze oproep en hopen we zo een breder publiek te bereiken.”

Bureau Jeugdzorg Friesland heeft een cliëntenraad, die sinds 2005 draait. Cliënten, ex cliënten en mensen met een grote betrokkenheid tot de jeugdzorg kunnen daarin plaatsnemen, met een maximum van 9 personen. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen ook lid worden.

In de regel is de raad goed op sterkte, maar momenteel is er ruimte voor nog enkele enthousiaste en actieve leden. En iemand die de voorzitterstaak op zich wil nemen.

Het cliëntenraadswerk is bedoeld om bij te dragen aan het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van de jeugdzorg in Friesland. Daarbij heeft ook veel contact en samenwerking plaats met andere cliëntenraden in de regio, provinciale en landelijke organisaties. De cliëntenraad is ervoor bestemd om het algemene belang van cliënten te dienen, niet om individuele gevallen te behandelen. Om dit doel te bereiken heeft de raad het recht om de organisatie gevraagd en ongevraagd te adviseren en met voorstellen te komen. Er is dan ook regelmatig overleg met het bestuur.

De cliëntenraad is in haar handelen onafhankelijk van Bureau Jeugdzorg, en krijgt van hen een budget om haar werk te kunnen doen. Ze komt een maal per maand bij elkaar. In totaal zo’n 10 keer per jaar. Deelname aan de vergaderingen wordt vergoed. Deskundigheid wordt bevorderd door middel van cursussen.

Het recht om mee te praten heet cliëntenparticipatie. Rechten en plichten zijn geregeld in de Wet op de Jeugdzorg. Participeren is deelnemen, deelnemen aan de maatschappij. Van harte worden mensen dan ook uitgenodigd om zich aan te melden om het team te versterken. Als lid of als voorzitter. Voor aanmelding kan men gebruik maken van het e-mailadres: clientenraad@bjzfriesland.nl .

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *