Bruins Slot houdt vinger in PvdA-pap

HOLLUM – Voormalig wethouder namens de PvdA, Ellen Bruins Slot, houdt een vinger in de pap in de Amelander PvdA. De oud-wethouder had op 26 februari 2020 haar laatste werkdag en is daarna ook van het eiland verhuisd naar het Friese vasteland. Bruins Slot begon haar Amelander carrière op 25 juni 2018, als wethouder van buiten voor de eilander PvdA-tak.

De PvdA kwam na de verkiezingsoverwinning van AmelandEén in maart 2018 samen met de nieuwkomer in het college terecht. Toenmalig PvdA-raadslid Irma Marinus zag die wethouderstaak niet voor haar weggelegd, zodat er iemand van buiten werd aangetrokken: Ellen Bruins Slot uit Tytsjerksteradiel. Van 14 mei tot 25 juni 2018 nam CDA-man Joop Lodewijks de wethouderstaken voor haar waar; Bruins Slot was nog niet vrij. Ze kon toen niet bevroeden hoe kort en hevig haar tijd op het eiland zou worden. Begin 2020 moest ze het stokje overgeven aan een nieuwe wethouder, omdat ze geen fractie in de gemeenteraad meer had om te vertegenwoordigen. Raadslid Irma Marinus stapte uit de PvdA en begon haar eigen partij Sociale Fractie Ameland. Marinus, aanvankelijk enthousiast over Bruins Slot, zag allengs minder en minder van het sociale gezicht van de PvdA terug in het werk van de wethouder. Bruins Slot moest vertrekken en vond begin maart 2020 weer aansluiting bij haar, zoals ze zelf schrijft, “roots” in de PvdA van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Toch is de rol van Ellen Bruins Slot in de eilander politiek nog niet helemaal uitgespeeld, zo lijkt het. Ze schuift af en toe als gast aan bij de werkgroep besprekingen van PvdA Ameland. “Ellen is geen lid van de afdeling Ameland van de PvdA en kan dus geen lid van de werkgroep zijn. De aanwezige leden van de werkgroep zijn het er unaniem over eens dat Ellen af en toe als 'gast’ kan aanschuiven.” Dat zegt Bob Rijpstra, voorzitter van de eilander PvdA-afdeling. Dat ‘unaniem’ kan met een dikke korrel zout worden genomen, want juist het opnieuw binnenhalen van Ellen Bruins Slot is voor twee werkgroepleden reden de pijp aan Maarten te geven.

Rijpstra ziet juist meerwaarde in de bemoeienis van de oud-wethouder: “De afdeling Ameland is een kleine afdeling, de groep actieve leden is nog kleiner. De inbreng van ieder is daar belangrijk. Als daar af en toe iemand aanschuift die bestuurlijke ervaring heeft en als wethouder op Ameland heeft gewerkt dan wordt dat gewaardeerd.”

Ellen Bruins Slot gaf zelf te kennen contact te willen houden met de werkgroep van de PvdA Ameland.

De inbreng wordt dus niet door alle PvdA’ers gewaardeerd. Zowel Eveline als Reinier Stuffers vinden de vinger in de pap van Bruins Slot reden om niet meer bij de werkgroep besprekingen aan te schuiven. Eveline Stuffers: “Ten eerste vinden wij het niet juist dat een niet-eilander participeert in een Amelander partij en ten tweede denken wij dat het niet gaat bijdragen aan de noodzakelijke vernieuwing en verjonging van de PvdA Ameland. Het teruggrijpen op het verleden en het als adviseur inschakelen van een oud-wethouder (van de wal), die zich wat ons betreft niet bewezen heeft en die onderdeel is van de ontstane crisis binnen de partij, maakt dat wij geen vertrouwen hebben in de koers die de werkgroep hiermee inzet.”

PvdA Ameland is voorlopig nog niet in rustig vaarwater.

Na de zomer start de afdeling met de voorbereidingen voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden. Wie van de Amelander PvdA-kandidaten dan op de lijst en op nummer één wordt gezet wordt in de loop van het voorbereidingsproces bekendgemaakt. Op de website van de eilander afdeling staat voormalig lid Irma Marinus nog altijd vermeld als vertegenwoordiger van de PvdA.

tik Ellen Bruins Slot in bij ZOEKEN om meer over de rol van deze politica op Ameland te lezen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *