Brief formatie coalitie Ameland

BALLUM – Fractie Ameland ’82 en fractie Algemeen Belang Ameland hebben gisteravond laten weten dat ze tot de vorming van een coalitie zijn gekomen. De raad en het zittende college kreeg een brief van de fractievoorzitters Dirk Brouwer en Piet IJnsen waarin ze aankondigen een coalitieakkoord op papier te hebben. De beide wethouders worden op dinsdag 30 mei beëdigd. De raadsvergadering van 29 mei wordt verschoven naar 30. Dan is eerst de gewone vergadering die op de 29ste gepland stond en daarna de beëdiging.

De brief van A'82 en ABA:

“Geachte voorzitter van de Raad,

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van het College,

Op maandag 8 mei jl. is tijdens de extra gehouden raadsvergadering bekend gemaakt dat de informatieronde, welke zou moeten aankoersen op een nieuwe coalitie, niet heeft geleid tot een bevredigend resultaat. De informateurs hebben vervolgens aangegeven hun taak neer te leggen.

Op dat moment hebben Algemeen Belang Ameland en Ameland ’82, in het belang van een sterk en stabiel bestuur, aangekondigd het formatie proces over te nemen.

Met voldoening kunnen wij u meedelen dat na constructief overleg de nieuwe coalitie van Ameland is gevormd.

Onder de noemer “Daadkracht met Vertrouwen” hebben Ameland ’82 en Algemeen belang Ameland op donderdag 18 mei jl. een principe akkoord bereikt om gezamenlijk het dagelijks bestuur van Ameland te vormen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Voornoemde partijen zullen elk één wethouder leveren, namens Algemeen Belang Ameland de heer P.J. IJnsen en namens Ameland ’82 de heer P. Pot, zodat wij kunnen stellen dat hierdoor de resterende tijd tot maart 2018 een gedegen bestuur wordt gevormd.

De benoeming en beëdiging van beide wethouders zal plaats vinden op een speciaal hiervoor bijeen te roepen Raad op dinsdag 30 mei 2017, dit i.v.m. de gewenste aanwezigheid van beide kandidaat wethouders. Aanvang 19.30 uur gemeentehuis te Ballum.

Het beknopte coalitieakkoord is als bijlage van dit bericht toegevoegd. Hierin kunt u meer gedetailleerd kennis nemen van de kandidaat wethouders alsmede de afspraken en de inhoud van de verschillende portefeuilles.”

Dossier Gemeenteraadsverkiezing 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *