Brandweerkazerne Hollum geopend

HOLLUM – De nieuwe brandweerkazerne van Hollum is donderdagmiddag geopend. Na de openingshandeling hield het korps open huis in hun nieuwe onderkomen.
Brandweer commandant Wim Kiewiet is zeer content met de nieuwe kazerne. Het voldoet aan alle eisen en er zitten zelfs damestoiletten en douches in. De brandweer van Hollum is klaar voor de eerste brandweervrouw.
Het heeft zeven jaar geduurd voordat de kazerne er stond en dat is wel erg lang, vindt Kiewiet. Keer op keer werd het ontwerp afgekeurd door de schoonheidscommissie, totdat Kiewiet, die een bouwkundige achtergrond heeft, zelf het potlood ter hand nam. Hij kwam met een ontwerp dat in één keer werd goedgekeurd. Dat ontwerp werd door een architect uitgewerkt tot het gebouw dat nu aan de Fabrieksweg staat.

Brandweercommandant Wim Kiewiet nam in vogelvlucht de route door die de kazerne aflegde van plan naar gebouw.

"Eindelijk……. Een nieuwe brandweerkazerne voor groep Hollum !

Aan het tot stand komen van deze nieuwe kazerne is natuurlijk veel voorafgegaan. Ik ga er even in vogelvlucht doorheen.

De brandweerkazerne van groep Hollum was gevestigd aan de Oranjeweg. Na enkele verbouwingen kon de kazerne nog wel de toets der kritiek doorstaan, maar er groeide echter een extern probleem.

Sinds jaren was ook het reddingbootmuseum in hetzelfde gebouw als de brandweerkazerne gevestigd.
Dit reddingbootmuseum was zo’n succes dat het uit zijn voegen groeide. Er werd daarom al in 2002 over verbouw en uitbreiding van het museum gesproken.

In deze plannen werd met geen woord gerept over de brandweerkazerne! Pas op 29 juli 2003 werd via het college van B&W verzocht om een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne te zoeken en een schetsontwerp met daarbij een kostenraming te maken.

Hiervoor werd een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit brandweermensen van groep Hollum. Ik zal de namen van de mannen van het eerste uur even noemen: Hans de Jong, Simon Ijnsen, Sicco de Vries, Karel de Boer, Jan Engels en ondergetekende.
Deze werkgroep komt op 19 april 2004 voor het eerst bij elkaar.

Op 27 april 2004 wordt de definitieve locatie aan de Fabrieksweg door het college vastgesteld. Hierna volgen gesprekken over de aankoop van de grond en de planologische procedure wordt opgestart.

Op 10 juni 2004 wordt het programma van eisen waaraan een brandweerkazerne hoort te voldoen, aan het college aangeboden.

Na deze periode laten de politieke partijen hun licht over de ontwikkelingen schijnen. Er wordt niet klakkeloos vanuit gegaan dat we zondermeer 2 brandweerkazernes op Ameland nodig hebben. Enkele raadsleden vragen zich overigens terecht af of 1 kazerne centraal gelegen op het eiland niet aan de dekkings voorwaarden zou kunnen voldoen.

Binnen de groep gaf deze periode veel onrust, het zou toch niet gebeuren dat……. etc, etc. Soms waren de gemoederen hierdoor dermate verhit dat er met opstappen en het inleveren van de pieper werd gedreigd. Ja, het “wij en ons gevoel ” is goed aanwezig in deze groep !

Het werd een spannende tijd, de bouwplannen van het museum werden steeds concreter en in die plannen was geen plaats voor de brandweerkazerne.
Afbraak zonder nieuwbouw hing in de lucht.

Om antwoord op de vraag van de raadsleden te krijgen, over het al dan niet noodzakelijk zijn van 2 kazernes op het eiland, werd besloten om bureau Anton van Dijke een toekomstplan voor brandweer Ameland op te laten stellen. Een onderdeel van dit plan was een dekkingsonderzoek voor de opkomsttijden.

Het is januari 2007 wanneer dit plan met o.a. het dekkingsonderzoek aan de raad kan worden gepresenteerd.

Een opmerking hierin is zeer duidelijk: de opkomsttijden van een kazerne centraal gelegen op het eiland zou een duidelijke verslechtering zijn ten opzichte van de huidige opkomsttijden.

Hiermee werd duidelijk dat er een nieuwe kazerne voor groep Hollum moest komen.
Dit was een hele opluchting voor de vrijwillige brandweer van groep Hollum maar ook voor groep Nes.

De tijd begon te dringen, de oude brandweerkazerne werd afgebroken terwijl de tekeningen van de nieuwe kazerne nog niet uitgewerkt waren. Er moest tijdelijk onderdak worden gezocht voor de brandweer.
Gelukkig was installatiebedrijf Faber Wijnberg bereid hiervoor een loods beschikbaar te stellen.

In september 2007 wordt door de raad een bedrag beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het bouwplan.

Dan volgt een lange weg van overleggen, tekenen, rekenen, Welstandscommissie, planafkeuring, planologie enz.

Uiteindelijk zijn we ruim een jaar verder, augustus 2008, wanneer de Raad het noodzakelijke krediet voor de bouw beschikbaar stelt

Maar, nu na bijna 7 jaar praten, overleggen, aanbesteden, bouwen en installeren, 2 colleges van B&W en 3 burgemeesters verder staat er dan ook een brandweerkazerne van formaat.

Een gebouw waar heel Ameland trots op kan zijn. Ook een gebouw waaruit blijkt dat de gemeente Ameland als vakantieoord bewust meewerkt aan de veiligheid van zowel de bevolking als van het grote aantal toeristen dat ons eiland bezoekt.

Ook een gebouw dat een prachtig modern onderkomen voor brandweergroep Hollum is. Voor deze vrijwillige groep brandweermannen, die ik zeg het nog maar eens hardop, want het wordt toch vaak vergeten, 24 uur per dag met een pieper lopen en klaar staan voor de gemeenschap wanneer zij nodig zijn voor brand en of hulpverlening. Voor deze mannen betekent deze kazerne extra enthousiasme en motivatie om in tijden van weinig uitrukken toch alert te blijven voor het uitvoeren voor hun meestal preventieve taak.

Als brandweercommandant van Ameland, wil ik dan ook namens groep Hollum, het college van B&W en de raad van de gemeente Ameland bedanken voor het gestelde vertrouwen en beschikbaar stellen van het benodigd krediet.

Verder wil ik de architect, bouwkundig aannemer, onderaannemers de installateurs en iedereen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit gebouw bedanken voor het prachtige resultaat.

Tevens een woord van dank naar installatie bedrijf Faber Wijnberg voor het beschikbaar stellen van het tijdelijk onderkomen, verder de leden van de werkgroep voor hun inzet, voor, tijdens en na de bouw.
Hierbij wil ik toch enkele namen noemen.
Hans de Jong en met name Karel de Boer. Karel heeft er wel ontzettend veel vrije tijd ingestoken. Ik moest dan ook namens de hele groep hem speciaal bedanken. Wat ik natuurlijk bij deze graag doe.

Ik wens de brandweergroep van Hollum heel veel succes en natuurlijk veel werkplezier met en in dit gebouw

Eindelijk en …. gelukkig is het dan toch allemaal nog goed gekomen."

WK
2-9-09

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Dossier Brandweerkazerne Hollum

26 augustus 2008    Hollum krijgt nieuwe brandweerkazerne
7 augustus 2008      Brandweer wacht op nieuwe kazerne
11 september 2007  Brandweerkazerne in Hollum
14 november 2005   Ameland koopt grond voor nieuwe kazerne
26 oktober 2005       Brandweer Ameland in het nieuw
11 juli 2005               Brandweer moet wachten

>>>meer lezen over de brandweer op Ameland? Tik dan Brandweer in bij ZOEKEN in de rechter bovenhoek van deze pagina

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *