Boter bij de Vis

LEEUWARDEN – Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân wil dat het waterschap geen taken meer overneemt van andere overheden zonder kostendekkende vergoeding. Een motie met deze strekking kreeg dinsdag de steun van alle fracties in het algemeen bestuur. De motie ‘boter bij de vis’ werd aangenomen bij de behandeling van het meerjarenperspectief 2013-2014. Daarin constateert het bestuur dat de financiën van Wetterskip Fryslân onder druk staan. Taakoverdracht zonder bijbehorende middelen leidt tot meer bezuinigingen binnen het waterschap of tot hogere lasten, aldus de indieners. Taken als de overdracht van vaarwegen van de provincie naar het waterschap of beheer van zwemwater, is niet verantwoord zonder kostendekkende vergoeding. Het algemeen bestuur ging bij de behandeling van Witte Reephet Meerjarenperspectief akkoord met een lastenverhoging van 3 % voor watersysteembeheer en 1 % voor zuiveringsbeheer, bij het opstellen van de begroting 2013. Alleen de fractie van Lagere Lasten Burger stemde tegen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *