Boren: Ameland zegt nog niets

BALLUM – Ameland spreekt nog geen zorg uit over de toekomst, nu de NAM te kennen heeft gegeven op drie plaatsen op het eiland te willen boren. Het gemeentebestuur wil haar onafhankelijke positie bewaren.

Eilanders zien hun Ameland al in de golven verdwijnen en nog steeds komt er geen woord van de gemeentebestuurders. De NAM-plannen om op drie plaatsen op het eiland te boren verhit de gemoederen. De Vereniging van Particuliere Verhuurders (VpvA) uit haar zorg in een brief naar de gemeente, een hyves-site “Wij zijn tegen boortorens op Ameland” is ingericht en kunstenaars verbeelden hun protest in virtuele kunst.

Burgers klampen raadsleden aan en Rudolf Teuben (A’82) wil nu wel eens weten of het college zijn zorg om de toekomst van het eiland deelt. “Dit is niet goed voor ons toeristisch product.”

De publicatiestroom over de boorplannen, de brief van de VpvA en de vraag van Teuben doet burgemeester Albert de Hoop uitleggen waarom de gemeente tot nu toe niets over de NAM-plannen heeft gezegd.

De NAM is de concessiehouder die wil boren en het is de aanvragende instantie die het communicatietraject start, zegt de burgemeester. De gemeente heeft een onafhankelijke positie en moet de plannen toetsen zodra ze zwart op wit zijn ingediend. Op dit moment zegt de gemeente niets over de plannen en verwijst voor de woordvoering naar de NAM. De twee informatieavonden in mei zijn georganiseerd door de NAM. Er bestaat een wettelijk traject dat begint met een MER, een milieueffectrapportage. Informeren van de bevolking hoort daarbij.

De aardolie maatschappij uit Assen wil op een bestaande locatie boren en is op zoek naar een nieuwe locatie. “Die vraag kunnen ze doen. Als de NAM goed geluisterd heeft dan weten ze dat de Vleijen gevoelig ligt. Het zal straks wel een andere vraag worden,” vermoedt De Hoop. De gemeente kan op dit moment niet anders dan de bevolking over de procedure inlichten. Ze neemt nog geen standpunt in, laat de burgemeester nadrukkelijk weten. “We dienen zoveel mogelijk de belangen van de bevolking van Ameland.” Daarbij houdt hij de bron van inkomsten uit recreatie, de leefbaarheid op het eiland en de natuur voor ogen. “Wij staan voor een zuivere procedure,” verklaart De Hoop waarom de gemeente tot aan de raadsvergadering van 8 juni de kaken stijf op elkaar hield. “We behouden onze onafhankelijke positie om een goede toetsing te kunnen doen.”

>>>lees hier meer over de raadscommissievergadering van 8 juni 2009

Dossier Aardgaswinning op Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *