Boos over verbod staandwantvisserij

HARLINGEN – Het verbod op de staanwantvisserij op de Waddeneilanden blijft gehandhaafd. Staatssecretaris Bleker heeft in het AO Visserij van 15 sept jl. op advies van de kamercommissie, besloten om het verbod op het hobbymatig vissen met netten vanaf het Noordzeestrand op de eilanden en langs de Hollandse kust  te handhaven.

Het verbod op hobbymatig met netten vissen komt voort uit het Aalbeheerplan. Ter bescherming van de palingstand heeft het Ministerie van EL&I het hobbymatig vissen met alle typen netten per 1 jan 2011 verboden.  Zelfs  netten waarmee geen paling gevangen kan worden. Staandwantnetten zijn een verzamelnaam van vaste vistuigen zoals: fuiken, hoekwant, warnetten, botnet e.d. 

Bij aanvang van het  algemene verbod hebben de eilanden hiertegen direct  geprotesteerd. Onder leiding van oud-gedeputeerde Hollenga  is  hierover een  advies uitgebracht aan de staatssecretaris. De eilanden zien wel de noodzaak voor het beschermen van Aal,  en hebben ingestemd met een advies waarin de staandwantvisserij aanzienlijk is beperkt.  Zelfs meer dan nodig was voor het beschermen van Aal.  

Het advies Hollenga is door Bleker  helaas ter zijde gelegd.  Het verbod blijft  toch gehandhaafd , dit keer ter bescherming van de Bruinvis. Dit seizoen zijn enkele bruinvissen aangespoeld. Het ministerie van EL&I wil onderzoeken of er een verband bestaat tussen de dode bruinvissen en het recreatief vissen. Staandwantvissen vindt plaats vanaf het strand zeewaarts de branding in (100m).  Bij zeer rustig weer zet een klein groepje  eilanders netten in zee met een grote maaswijdte (10,5 cm). Hiermee kan  geen  paling gevangen worden. Bruinvissen zwemmen buiten de branding zone waar de netten staan. De onderbouwing van dit besluit raakt daarmee voor de Waddeneilanden kant nog wal. Bleker heeft wel ruimte geboden om netten toe te staan in de Waddenzee. Echter in de Waddenzee wordt nauwelijks hobbymatig met netten gevist.  

Het besluit van Bleker betekent definitief het einde van de recreatief staandwantvisserij, waarmee de toezegging dat het historisch medegebruik op de eilanden ongemoeid zou blijven  teniet is gedaan. Opnieuw verdwijnt er  een eilander gebruik.  In het kader van Natura-2000 is door het ministerie toegezegd dat eilander gebruiken ongemoeid zouden blijven omdat deze niet of nauwelijks invloed hebben op de natuurdoelstellingen. Dit was voor de eilanden reden om medewerking te verlenen . Door het voorgenomen voortzetten van het verbod op staandwantvissen komt de samenwerking in het Natura-2000 traject onder zeer grote druk te staan.  

Namens het Eilander College van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *