Boeren Fryslân slaan alarm om dodelijk kruid voor dieren

Het giftige jakobskruiskruid verspreidt zich snel in Nederland. Deze gele bloemen kunnen dodelijk zijn voor dieren zoals paarden en koeien. LTO Noord slaat nu alarm en roept overheden op werk te maken van de aanpak. Er zijn brieven geschreven naar de provincie Fryslân, het Wetterskip, Rijkswaterstaat en ProRail.

‘Dierengezondheid staat bovenaan. Jacobskruiskruid kan ze ernstig ziek maken of dodelijk zijn. Biodiversiteit is waardevol, maar giftige planten horen daar niet bij. Overheden moeten gericht maaien op plekken met veel Jacobskruiskruid’, aldus Jan Taede Kooistra,  regiobestuurder LTO Noord-Noord.

Maatregelen

Jakobskruiskruid komt overal voor, zoals in bermen, langs sloten, spoorlijnen, natuurterreinen en bouwterreinen, vaak grenzend aan percelen van boeren. Dit vormt een constante dreiging.

LTO Noord roept op tot actieve maatregelen om de verspreiding van Jakobskruiskruid vanaf deze locaties naar aangrenzende agrarische gronden te voorkomen. Specifiek wordt gevraagd om bufferstroken van 50 meter rond agrarische percelen te hanteren waar de plant niet voorkomt of niet mag bloeien.

Percelen onbruikbaar

Jakobskruiskruid bevat pyrrolizidine alkaloïden (PA’s), die giftig zijn voor dieren. Wanneer dieren hooi eten dat besmet is met deze plant, kunnen zij ernstige leverschade oplopen en zelfs overlijden. Boeren doen er alles aan om besmetting van voer door jakobskruiskruid te voorkomen. Zo controleren zij regelmatig de percelen op de aanwezigheid ervan, en steken zij het uit indien mogelijk. Ook vindt er bestrijding plaats indien dit mogelijk is. Dit kost geld en veel extra tijd. Soms is deze druk van jakobskruiskruid zo groot dat percelen niet eens meer bruikbaar zijn voor dieren.

Biodiversiteit

De bestrijding van Jakobskruiskruid staat op gespannen voet met de wens voor meer kruidenrijk grasland. De plant gedijt goed op zandige bodems en kale plekken, waardoor kruidenrijke graslanden de groei van deze plant bevorderen. Dit kan boeren terughoudend maken om over te stappen op kruidenrijk grasland. Daarnaast is bestrijding vaak niet mogelijk in deze percelen vanwege hun kruidenrijke karakter. 

Foto (C): Wikipedia

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 810

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *