Bodemdalingmeting Ameland schiet te kort

AMSTERDAM – Het is niet te controleren of de methodes waarmee in de periode 2007-2012 werd gemeten of gaswinning onder de Waddenzee leidt tot bodemdaling, geschikt en voldoende betrouwbaar zijn. Dat stelt de commissie voor de Milieu Effect Rapportage (Mer) naar aanleiding van de evaluatie van het zogenoemde monitoringsprogramma over de periode 2007-2012.

Dit monitoringsprogramma is in het leven geroepen omdat -voorheen omstreden- aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen volgens het ´hand-aan-de-kraan'-principe geschiedt. Dat betekent dat aardgaswinning in het gebied is toegestaan, maar teruggebracht of zelfs gestopt wordt bij teveel bodemdaling en/of aantasting van de natuur in en rond de Waddenzee. Het monitoringsprogramma moet hier inzicht in bieden.

De NAM laat de monitoring uitvoeren door een aantal instituten en bedrijven, waaronder bijvoorbeeld Fugro, Imares, Deltares en Natuurcentrum Ameland. Tot nu toe is uit die monitoring gebleken dat de bodemdaling binnen de toegestane grenzen is gebleven en dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn.

>>> lees hier over 'Evaluatie monitoring aardgaswinning Waddenzee schiet tekort'

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *