Bodemdaling Waddenzee binnen afgesproken grenzen

DEN HAAG – De NAM heeft in haar jaarrapportage over 2019 de effecten van de gaswinning onder de Waddenzee in beeld gebracht. De NAM concludeert, evenals voorgaande jaren, dat de bodemdaling binnen de afgesproken grenzen is gebleven en dat er geen nadelige effecten voor de natuur zijn opgetreden. De Auditcommissie is het hier mee eens. 

De NAM startte in 2007 met de winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2019 te toetsen.

De Auditcommissie vindt dat het monitoringsprogramma een goede basis biedt om eventuele veranderingen in bodemdaling en natuur te kunnen verklaren. Zij onderschrijft de conclusies van de NAM dat de bodemdaling door de gaswinning binnen de afgesproken grenzen is gebleven en dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in de natuur van de Waddenzee en het Lauwersmeer als gevolg van de gaswinning. 

Vorig jaar adviseerde de Auditcommissie te gaan kijken naar de langetermijneffecten van de gaswinning. Daarom is de NAM in de rapportage over 2019 ingegaan op de vraag of de druk in watervoerende lagen in de diepe ondergrond kan afnemen, met extra bodemdaling tot gevolg. Uit de rapportage blijkt dat dit effect zeer beperkt is en ruim binnen de aangegeven grenzen blijft. Ook is nu inzicht gegeven in welke mate de bodemdaling doorgaat nadat de gaswinning is gestopt.

Bron Commissie MER

Dossier Aardgaswinning

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *