Bodemdaling Franeker meer dan verwacht

LEEUWARDEN – Uit onderzoek blijkt dat de bodemdaling ten westen van Franeker boven het gasveld “Harlingen-Upper Cretaceous” van het energiebedrijf Vermilion tenminste 28 cm bedraagt. Dit is 10 cm meer dan op basis van de aanvankelijke winningsplannen van Vermilion werd verwacht.

 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat namens het ministerie van Economische Zaken toezicht houdt op bodemdaling die wordt veroorzaakt gas- en zoutwinning in Nederland. Het SodM gaat ervan uit dat het grootste deel van deze daling is veroorzaakt door de gaswinning. Vermillion heeft de gaswinning sinds medio 2008 stilgelegd, omdat de bodemdaling zich sneller voltrok dan verwacht.

 

Het bestuurlijk overleg gas- en zoutwinning, waarvan behalve de provincie ook de betrokken gemeenten en het Wetterskip Fryslân deel uitmaken, stelt het op prijs dat het SodM nu op basis van nieuwe meettechnieken uitkomst biedt over de bodemdaling. ‘Het betekent dat de gaswinning indertijd terecht is stilgezet’, zegt voorzitter Sjoerd Galema van het overleg. ‘En ik zie het er niet meer van komen dat Vermillion deze winning zal mogen hervatten.’

 

De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslan, gemeenten, landbouworganisaties, Vermilion en Frisia Zout zijn in het kader van het gebiedsproject Harlingen-Franeker al geruime tijd in overleg om afspraken te maken over maatregelen en kostenverdelingen rond de waterhuishouding, dijkverzwaring en bodemdaling in de regio. De onderzoeksgegevens van het SodM worden gebruikt in dat proces.
Bron: Provincie Fryslân 

 
© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *