Bodemdaling door gaswinning Waddenzee blijft binnen toegestane grenzen

De NAM heeft in haar jaarrapportage over 2022 de gevolgen van de gaswinning onder de Waddenzee in beeld gebracht. De bodemdaling bleef binnen de afgesproken grenzen, de zogenaamde ‘gebruiksruimte’, en er zijn geen nadelige effecten voor de natuur als gevolg van de gaswinning. De Auditcommissie deelt deze conclusies.

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) startte in 2007 met aardgaswinning in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar wordt verminderd of in uiterste gevallen zelfs stopgezet bij meer bodemdaling dan is afgesproken. Ook mag de natuur in of rondom de Waddenzee niet worden aangetast. Om dit te controleren voert de NAM een monitoringsprogramma uit. Ze rapporteert jaarlijks. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2022 te toetsen.

De Auditcommissie concludeert dat het monitoringsprogramma van goede kwaliteit is en dat hiermee eventuele veranderingen in bodemdaling en natuur kunnen worden verklaard. Zij onderschrijft de conclusies van de NAM dat de bodemdaling door de gaswinning in 2022 binnen de afgesproken grenzen is gebleven. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor veranderingen in de natuur van de Waddenzee en het Lauwersmeer door de gaswinning.

De Auditcommissie geeft in haar advies suggesties mee voor verdere verbetering van de monitoring. Daarnaast adviseert ze de minister om bij het eventueel tussentijds bepalen van de gebruiksruimte rekening te houden met de inmiddels in Nederland geconstateerde versnelling van zeespiegelstijging.

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 795

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *